ข่าวประชาสัมพันธ์ :  สปสช.เขต ๙ โคราช ขอเชิญอปท.ในเขต ๙ ทุกแห่งอบรมแนวทางเบิกจ่ายตรง
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  27 ก.พ. 60     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  928  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
ภาพประกอบ
 

 

 

          ด้วยสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต ๙ นครราชสีมา กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง  “ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลสิทธิอปท. (เบิกจ่ายตรง) การบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล ประจำปี ๒๕๖๐ และแนวทางการเบิกจ่ายเงินประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยของพนักงานจ้างท้องถิ่น” ขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมวีวัน อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนบุคลากร การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน การจัดส่งเอกสารเพื่อขอรับเงินคืนจากการสำรองจ่าย การเบิกจ่ายเงินคืนแก่ผู้มีสิทธิ และแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (เบิกจ่ายตรง) การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานจ้างตามกฎหมายประกันสังคมและกฎหมายกองทุนเงินทดแทน ทั้งนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลาง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๙ นครราชสีมา และสำนักงานประกันสังคม เป็นวิทยากรหลักในการถ่ายทอดองค์ความรู้

ในการนี้ สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๙ นครราชสีมา จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่าน พร้อมด้วยรองผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หัวหน้าสำนักงานปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง นักวิชาการคลัง นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการเงินและบัญชี  และข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือ ลูกจ้างประจำ หรือพนักงานจ้าง ในสังกัดซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นนายทะเบียนบุคลากร (ปลัดอปท.เป็นโดยตำแหน่ง) ผู้ช่วยนายทะเบียนบุคลากร (นักทรัพยากรบุคคลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย) ผู้ช่วยนายทะเบียนการเงิน (ผู้อำนวยการกองคลัง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย) หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว  ทั้งนี้ ผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมฯ สามารถส่งแบบตอบรับ ไปที่โทรสารหมายเลข ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรือทางอีเมล์ getu2553@gmail.com ายในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนคนละ ๑,๘๐๐ บาท เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสารภี ชื่อบัญชี  “สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย” บัญชีเลขที่ 982-6-37559-4  (กรณีโอนเงินไม่ทันสามารถนำเงินสดไปชำระในวันลงทะเบียนวันแรกได้) รายละเอียดดาวน์โหลดได้ด้านล่างนี้

 

หนังสือเชิญ / เอกสารโครงการ / กำหนดการ / แบบตอบรับ / แบบแจ้งการโอนเงิน  

คลิกที่นี่ 

 

ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งเชิญเข้าอบรมจากสปสช.เขต ๙ นครราชสีมา  คลิกที่นี่

 

 

 

 

 
  


ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand