..

ที่ มติ ก.อบต. วันที่เพิ่มข่าว
..
  Mr.

1

03 ม.ค. 51
..
  Mr.

1

02 ม.ค. 51
..
  Mr.

1

01 ม.ค. 51
..
  Mr.

1

02 ม.ค. 51
..
  Mr.

1

03 ม.ค. 51
..
  Mr.

1

01 ม.ค. 51
..
  s

ดาวน์โหลดรายงานการประชุม คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือ ก.ถ. ครั้งที่ ๑ และ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕ ได้แล้วที่นี่

09 ส.ค. 55
..
  มติ ก.อบต.ครั้งที่ 2-6/2555

ดาวน์โหลดมติ ก.อบต.ประจำเดือน มีนาคม - มิถุนายน 2555 ได้แล้วที่นี่

08 ส.ค. 55
..
  ร่างหลักเกณฑ์กำหนดตำแหน่งปลัดอบต.ระดับ 8

ก.อบต.ในการประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งปลัดอบต.ระดับ ๘ ในอบต.ขนาดกลาง เป็นกรณีพิเศษ เรียบร้อยแล้ว

12 มิ.ย. 55
..
  มติ ก.ท.ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕

ดาวน์โหลดรายงานบันทึกการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ คลิกที่นี่

01 ม.ค. 51
..
  มติ ก.ท.ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕

ดาวน์โหลดรายงานบันทึกการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ คลิกที่นี่

01 ม.ค. 51
..
  มติ ก.อบต.ครั้งที่ 1/2555 อย่างเป็นทางการ

มติก.อบต.ครั้งที่ 1/2555 ได้รับการรับรองเป็นทางการจาก ที่ประชุม ก.อบต.เมื่อวันที่ 29 ก.พ.เรียบร้อยแล้ว

02 มี.ค. 55
..
  รายละเอียดตัวชี้วัดกำหนดปลัดอบต.ระดับ 8

ป.อำพล อนุกรรมการโครงสร้าง ก.อบต.ได้ชี้แจงการกำหนดตัวชี้วัดระดับ 8 ของปลัดอบต.ซึ่งจะนำเสนอก.อบต.วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ ดังนี้

29 ก.ย. 54
..
  มติ ก.ท.ครั้งที่ 8/2554

เพื่อน ๆ สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554 ได้แล้วที่นี่

29 ก.ย. 54
..
  เอกสารประกอบการประชุม ก.อบต.ครั้งที่ 8/2554

ก.อบต.ได้ประชุมครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554 มีหลายเรื่องเข้าสู่การประชุม รายละเอียดคลิก

31 ส.ค. 54
..
  รายงานการประชุมก.อบต.ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔

ก.อบต.มีมติหลายเรื่องในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ ท่านที่มีความประสงค์ดูรายละเอียดรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่

15 ส.ค. 54
..
  มติ ก.อบต.ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔

ก.อบต.มีมติในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์ การสอบคัดเลือกปลัดหรือรองปลัดอบต. ต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และมีการตอบข้อหารือหลายเรื่อง รายละเอียดเข้าดูได้ที่นี่

15 ส.ค. 54
..
  มติ ก.ท.ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ก.ท.ได้ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ มีหลายเรื่องที่น่าสนใจ โดยเฉพาะการยกเลิกหลักเกณฑ์การสอบเปลี่ยนสายงานจากสายปฏิบัติเป็นสายบริหาร ตำแหน่งปลัดฯ รองปลัดฯ

08 ส.ค. 54
..
  มติ ก.ท.ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔

ตามที่ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ได้ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรียบร้อยแล้ว บัดนี้ ได้มีการรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒...

29 ก.ค. 54
..
  มติ ก.ท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔

พนักงานเทศบาลสามารถดาวน์โหลดรายงานบันทึกการประชุม คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล หรือ ก.ท. ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑ - ๖ ได้ที่นี่

27 มิ.ย. 54

..
มีจำนวนทั้งหมด 42 เรื่อง
  หน้าที่ : 1 2 | 3 | ถัดไปอ่านบทความย้อนหลัง

ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand