ประสบการณ์ตรง..จากเพื่อนท้องถิ่น :  ข่าวดี "อปท.ไม่ต้องจ่ายเงินส่วนลดให้กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านและอำเภอ" อีกแล้ว
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  19 มี.ค. 56     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  24178  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 

ข้อความเมล์จาก ป.อำพล ยุติโกมินทร์

 

เรียน ป.พิพัฒน์ ที่นับถือ

ผมขอส่งบันทึกของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งเจ้าพนักงานสำรวจ และการจ่ายเงินส่วนลดที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๑๖) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่นอกเขตเทศบาลฯ หลังจากผมถูกร้องเรียนว่าไม่จ่ายเงินให้กับผู้ปกครองท้องที่ จึงได้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงและหารือผ่านอำเภอ จังหวัด ไปยังกระทรวงมหาดไทย ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้ยืนยันเป็นหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๐.๓/ว ๑๑๓๒ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ให้ อปท.ถือปฏิบัติ แต่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา มีความเห็นแตกต่างจากกระทรวงมหาดไทย จึงได้หารือไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อวินิจฉัยประเด็นข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ตัวแทนของอบต.ศาลายาไปชี้แจงพร้อมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมการปกครอง โดยในส่วนของอบต.ศาลายาผมได้ไปเป็นตัวแทนชี้แจงให้คณะกรรมการกฤษฎีกาในการตอบประเด็นข้อซักถามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาซักถาม รวมระยะเวลาที่ถูกร้องเรียน สอบข้อเท็จจริง หารือไปกระทรวงมหาดไทย และมีความเห็นต่างจากกระทรวงมหาดไทยจึงได้หารือไปยังกฤษฎีกา จนมีความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาออกมา รวมระยะเวลา ประมาณ ๒ ปี เมื่อเป็นข้อยุติแล้ว ผมจึงขอส่งเอกสารให้ท่านปลัดพิพัฒน์ รบกวนประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนข้าราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ต่อไป.-
ขอบคุณครับ

ป.อำพล อบต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
 
ฯลฯ
 

 
 
 
 
 
ดาวน์โหลดหนังสือฉบับเต็ม คลิกที่นี่
 
ดาวน์โหลดหนังสือนำส่งของกฤษฎีกา คลิกที่นี่
 
---------------
ขอขอบคุณ ป.อำพล ยุติโกมินทร์
มา ณ ที่นี่เป็นอย่างสูงด้วยครับ
--------------
 
 
 
 
  


ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand