เชิญแวะชม...และให้กำลังใจ..คนทำเว็บ...องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่..

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาล
1. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว.......อำเภอแม่ริม

1.เทศบาลนครเชียงใหม่....อ.เมืองฯ

2.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม 2.เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง
3.องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหลวง........อำเภอฮอด 3.เทศบาลตำบลช้างเผือก...อ.เมืองฯ
4.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ.......อำเภอฝาง 4.เทศบาลตำบลสุเทพ....อ.เมืองฯ
5.องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่.....อำเภอพร้าว 5.เทศบาลตำบลแม่เหียะ....อ.เมืองฯ
6.องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตุ้ม....อำเภอพร้าว 6.เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง....อ.เมืองฯ
7.องค์การบริหารส่วนตำบลแจ่มหลวง....อ.แม่แจ่ม 7.เทศบาลตำบลป่าแดด.....อ.เมืองฯ
8.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน....อำเภอแม่วาง 8.เทศบาลตำบลเวียงพร้าว....อ.พร้าว
9.องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง....อำเภอฝาง 9.เทศบาลตำบลหนองหอย...อ.เมืองฯ
10.องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง.....อำเภอสันป่าตอง 10.เทศบาลตำบลหนองผึ้ง....อ.สารภี
11.เทศบาลตำบลยางเนิ้ง....อ.สารภี
12.องค์การบริหารส่วนตำบลสันพระเนตร.....อำเภอสันทราย 12.เทศบาลตำบลแม่ริม...อ.แม่ริม
13.องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าเปา......อำเภอสันทราย 13.เทศบาลตำบลเวียงฝาง...อ.ฝาง
14.องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกียน.....อำเภออมก๋อย 14.เทศบาลตำบลสันทรายหลวง...อ.สันทราย
15.องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก........อำเภอพร้าว 15.เทศบาลตำบลหนองจ๊อม...อ.สันทราย
16.องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองงาย....อำเภอเชียงดาว 16.เทศบาลตำบลเชิงดอย......อำเภอดอยสะเก็ด
17.องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก.......อำเภอแม่แตง 17.เทศบาลตำบลสารภี.......อำเภอสารภี
18.องค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวง......อำเภอเวียงแหง 18.เทศบาลตำบลท่าศาลา..........อำเภอเมืองฯ
19.องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่.........อำเภอสันทราย  
20.องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่.....อ.หางดง
21.องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ......อำเภอดอยหล่อ
22.อบต.สันติสุข......อ.ดอยหล่อ
23.องค์การบริหารส่วนตำบลสองแคว........อำเภอดอยหล่อ
24.องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต้อม.....อำเภอสันป่าตอง
25.องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน...อ.สันป่าตอง
26. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแม..........อำเภอสันป่าตอง
27.องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง.....อ.หางดง
28.องค์การบริหารส่วนตำบลสันผีเสื้อ....อ.เมืองฯ
29.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหวน....อำเภอหางดง
30.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ......อำเภอแม่แจ่ม
31.อบต.บ้านหลวง......อำเภอจอมทอง
32.อบต.หารแก้ว....... อำเภอหางดง
33.องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง
34.องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง.....อ.สันกำแพง
35.องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง......อ.สันกำแพง  

 

รวมเว็บที่น่าสนใจ
รวมเว็บไซต์ส่วนราชการที่น่าสนใจ รวมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับอบต.
รวมเว็บไซต์สถาบันราชภัฏ รวมเว็บไซต์พรรคการเมือง
รวมเว็บไซต์มหาวิทยาลัย รวมเว็บไซต์สื่อมวลชนและที่น่าสนใจอื่น ๆ

เพื่อน ๆ อบต.ใดต้องการเผยแพร่เว็บไซต์ของตนเองแจ้งมาที่...phiphatw@hotmail.com ยินดีที่จะเผยแพร่ให้ครับ

 

(นับแต่ 23/07/51)