ยกเลิกระบบซีเข้าสู่ระบบแท่ง เห็นด้วยหรือไม่


  • เห็นด้วยควรยกเลิกทันที
  • เห็นด้วย แต่ควรให้พ.ร.บ.บุคคลใหม่ผ่านก่อน
  • ไม่เห็นด้วย

        

ดูผลโหวตทั้งหมด1