เห็นควรหรือไม่กับการควบคุมเทศบาล+อบต.ให้เหลือไม่เกิน 3,000 แห่ง


  • เห็นด้วย
  • ไม่เห็นด้วย

        

ดูผลโหวตทั้งหมด1