เห็นด้วยหรือไม่กับม.รามฯ เสนอให้สอบเข้าอปท.ที่รามฯแห่งเดียว


  • เห็นด้วย
  • ไม่เห็นด้วย
  • อย่างไรก็ได้

        

ดูผลโหวตทั้งหมด1