ชวนคุยเรื่องท้องถิ่น :  แนวทางปฏิบัติในการกันเงินโบนัสปี 55-56
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  30 ก.ย. 56     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  16308  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
 

แนวทางปฏิบัติในเรื่องการกันเงินโบนัส
--------------------

          สวัสดีครับ เพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกท่าน วันนี้ เป็นวันสุดท้ายของการทำงานปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และเป็นวันสุดท้ายของการทำงานของหลายท่านที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ หนึ่งในนั้น คือ ท่านปลัดสุรเชษฐ์ ปลัดอบต.แม่อูคอ จ.แม่ฮ่องสอน อดีตปลัดอบต.หลายอบต.ในจังหวัดเชียงใหม่ ก็ขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีกับท่านด้วยครับ ท่านจะได้พักผ่อนอย่างสบายใจเสียที สำหรับท่านที่ต้องการเป็นปลัดอบต.ก็ลองไปประสานดูนะครับ

          ขอขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ หลายท่านที่แสดงความเป็นห่วงต่อสุขภาพร่างกายของผม ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาล้มป่วยไปสี่-ห้าวัน วันนี้ค่อยดีขึ้นจำเป็นต้องหอบสังขารมาทำหน้าที่ปลัดอบต.และปฏิบัติหน้าที่นายกฯ เพื่อสะสางงานร่วมทั้งพบปะพวกเรา โดยเฉพาะท่านอนุชา ฮุนสวัสดิกุล ตุลาการศาลปกครองกลาง ท่านชัยสิทธิ์ อาศิระวิชัย ท้องถิ่นจังหวัดเลย ที่แสดงความเป็นห่วงผ่านไลน์มาต้องขอขอบคุณท่านทั้งสองไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

          เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา หลายท่านอ่านคอลัมน์และเฟสบุ๊คผมแล้วอาจไม่สบายใจ บ้างท่านถึงขนาดต่อว่าต่อขานว่า บางท่านนำข้อความผมไปโพสต์ต่อนัยว่าต้องการ “ประณาม” เสมือนเป็นศัตรูก็ไม่ปาน ก็ไม่เป็นไรครับ อย่างไรจุดยืนผมก็ยังคงเหมือนเดิมครับ ผมเป็นอย่างไรในอดีตปัจจุบันก็ยังเป็นเช่นนั้นเหมือนเดิมไม่แปรเปลี่ยนครับ และขอขอบคุณหลายท่านที่เป็นห่วงเป็นใยไม่อยากให้ผมพูดหรือเขียนอะไรมากเพราะเกรงจะไปกระทบต่ออารมณ์ของพวกเราที่ครุกรุ่นอยู่ในช่วงดังกล่าว

          วันนี้ ผมจำเป็นต้องมานั่งเขียนคอลัมน์นี้ เพราะมีเพื่อน ๆ หลายคนโดยเฉพาะท่านรองนายกอบจ.ภูเก็ต อุตส่าห์ให้เกียรติผม โทร.มาสอบถามประเด็นที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายประชา ประสพดี) และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับปากไว้เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ที่ผ่านมา เพราะมีประเด็นความเข้าใจไม่ตรงกัน เนื่องจากมีคนโพสต์ว่า “เบิกได้แล้วบ้าง” “เซ็นต์เรียบร้อยแล้วบ้าง” “ภายใน ๑๕ วันระเบียบออกบ้าง” เป็นต้น ผมก็ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ดังที่ได้แจ้งต่อพวกเราแล้ว ประกอบกับวันดังกล่าวล้มป่วยพอดี เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง ผมจึงได้โทรประสานพูดคุยกับผู้รับผิดชอบ ๒ ท่าน ท่านแรก ดร.สุรเกียรติ ฐิตะฐาน ผอ.ส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ท่านแจ้งว่า ภายในสองสัปดาห์นั้น หมายถึง กรมส่งเสริมฯจะมีหนังสือหารือไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อช่วยกลั่นกรองระเบียบฉบับนี้ สำหรับจะสามารถบังคับใช้เมื่อใดนั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่า อาจจะมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น นั่นหมายความว่า อาจออกมาบังคับใช้ในช่วงปลายเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ หรือต้นเดือนมกราคม ๒๕๕๗ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดยังมิได้จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ก็ให้ตกเป็นเงินสะสมไป เช่นเดียวกันกับ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖ นั้น ก็ให้ตกเป็นเงินสะสมไป เพราะระเบียบยังไม่มีผลบังคับใช้ จึงไม่สามารถกันเงินไว้เพื่อรอจ่ายในปีถัดไปได้ ซึ่งสอดคล้องกับคำอธิบายของ ท่านหัวหน้าสุรศักดิ์ แป้นงาม หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณท้องถิ่น  สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ท่านได้ชี้แจงว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะแก้ไขระเบียบฯว่าด้วยการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ก่อนส่งคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยจะแก้ไขเพิ่มเติม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำเงินสะสมมาจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษได้ เฉพาะปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดังนั้น เงินงบประมาณที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และปี ๒๕๕๖ ให้ตกเป็นเงินสะสมไปก่อน

          ครับ นั่นคือข้อความที่ผมได้ขออนุญาตนำมาลงประชาสัมพันธ์ให้พวกเราเข้าใจ ซึ่งผมได้สอบถามแล้วว่า จะมีหนังสือซักซ้อมมาหรือไม่ ทั้งสองท่านตอบว่า “ไม่มี” เพราะระเบียบยังไม่มีผลบังคับใช้จึงยังไม่มีหนังสือซักซ้อมใด ๆ ครับ

          จึงแจ้งข่าวมาให้พวกเราทราบโดยทั่วกัน สำหรับวันนี้ ขอให้พวกเรามีความสุขกับการทำงานในวันสุดท้ายปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ครับ สวัสดีครับ

 

พิพัฒน์  วรสิทธิดำรง

กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น

๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

 

 ยังไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวประชาสัมพันธ์

กระดานสนทนา แสดงความคิดเห็น
 
เข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น  
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
รหัสตรวจสอบ :  รหัสตรวจสอบ  ตัวเล็ก ตัวใหญ่ มีผลต่างกัน
พิมพ์รหัสตรวจสอบ : 
   
 

 

ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand