สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสิน

สนใจขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจออมสินต้องทำอย่างไร

สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสิน เพื่อคนทำธุรกิจ

สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสินปี 2567 คือเงินกู้เพื่อธุรกิจสำหรับคนที่ชอบทำธุรกิจ ซึ่งแม้ว่าสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสินจะไม่ได้อนุมัติวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจมากเท่ากับสินเชื่อเพื่อธุรกิจออมสินขนาดใหญ่ แต่สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสินก็มีข้อดีตรงที่ผู้กู้เงินทำธุรกิจสามารถกู้เงินได้ง่าย และมีระยะเวลาผ่อนชำระสินเชื่อออมสินเพื่อธุรกิจนาน 10 ปี อย่างไรก็ตาม ข้อควรระวังของการลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กในปี 2024 ก็มีเช่นกัน นั่นคือผู้กู้ควรชำระค่างวดให้กับธนาคารออมสินอย่างตรงกำหนด เพื่อที่จะได้ไม่เสียค่าปรับ หรือค่าทวงถามหนี้นั่นเอง สำหรับช่องทางสมัครนั้น เราสามารถสมัครสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสินได้ที่สาขาธนาคารออมสิน หรือจะกู้สินเชื่อ sme ออมสินผ่านทางแอป MyMo ก็ได้เช่นกัน อนึ่ง หากใครที่ไม่ได้เป็นคนทำธุรกิจ ธนาคารอาจไม่ให้บริการออมสินปล่อยสินเชื่อแก่ท่าน

สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสิน กับเอกสารที่ต้องเตรียมมา

สำหรับการเตรียมเอกสารกู้เงินทำธุรกิจนั้น เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่มองข้ามไปไม่ได้โดยเด็ดขาดสำหรับคนที่จะกู้สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสิน เนื่องจากเอกสารเป็นหลักฐานสำคัญที่เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินใช้ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสินในปี 2024 ทั้งนี้ สินเชื่อธนาคารออมสินมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมเอกสาร คือ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้า หลังฐานการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลังหกเดือน เอกสารแสดงรายรับรายจ่ายของกิจการ และสำเนาเอกสารหลักประกันกู้สินเชื่อเพื่อธุรกิจออมสิน หากมีเอกสารตามที่ว่านี้ครบถ้วน ก็สามารถกู้สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสินได้แล้ว สำหรับระยะเวลาอนุมัติสินเชื่ออย่างไวสุดนั้นไม่เกิน 1-7 วันทำการ อย่างไรก็ดี อาจเรียกสินเชื่อออมสินเพื่อธุรกิจนี้ได้ว่าเป็นสินเชื่อเปิดร้านใหม่ออมสิน เพราะเชื่อว่ามีหลายคนที่อยากเปิดร้านค้าเป็นของตัวเอง แต่ติดปัญหาตรงที่ไม่มีเงินทุน 

สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสินใช้อะไรเป็นหลักประกันได้บ้าง

สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสินนั้นเป็นสินเชื่อธนาคารออมสินที่ต้องใช้หลักประกันในการกู้ ซึ่งธนาคารออมสินจะพิจารณาจากบุคคลค้ำประกัน, บสย., ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง, ห้องชุด, ที่ไร่, นา, ยานพาหนะ และแผงร้านค้า เป็นต้น โดยผู้ที่ลงทะเบียนเงินกู้เพื่อธุรกิจดังกล่าวอาจเลือกหลักประกันได้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่ก็ต้องเลือกมากกว่า 2 อย่างขึ้นไป ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติจากพนักงาน สำหรับวงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสินนั้นอยู่ที่ระหว่าง 2 แสนบาท จนถึง 1 ล้านบาท ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากพนักงานสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสินเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ สินเชื่อออมสินเพื่อธุรกิจมีระยะเวลาอนุมัติไม่เกิน 7 วันทำการ และเป็นสินเชื่อ sme ออมสินที่คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ ฉะนั้น ใครที่อยากกู้สินเชื่อเปิดร้านใหม่ออมสินก็อย่าลืมตรวจสอบคุณสมบัติส่วนตัวละเตรียมเอกสารที่ใช้สมัครมาให้ครบถ้วน

อย่าลืมตรวจบริการของบริษัทประกันภัย

เพื่อนแท้เงินด่วน

ยื่นกู้บริษัทเพื่อนแท้เงินด่วนได้แล้ววันนี้

สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์

สมัครสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์รับวงเงินสูง