ปีใหม่ 2556 คุณขอพรเรื่องใด


  • สุขภาพแข็งแรง
  • ร่ำรวยเงินทอง
  • ตำแหน่งหน้าที่สูงขึ้น
  • ครอบครัวมั่นคง
  • บ้านเมืองสงบ
  • ในหลวงหายปชวร
  • อื่น ๆ

        

ดูผลโหวตทั้งหมด1