..

ที่ เรื่อง วันที่เพิ่มข่าว
..
  โครงการน้ำใจคนท้องถิ่นเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันนี้ หากคนท้องถิ่นไม่ช่วยพี่น้องประชาชนซึ่งอยู่ในท้องถิ่น ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงแล้วละครับ ดังนั้น ป.พิพัฒน์ จึงขอเชิญชวนพี่น้องคนท้องถิ่นร่วมแบ่งปันความสุขคลายทุกข์ให้พี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมร่ว...

30 ก.ย. 54
..
  ครม.เบี้ยว ไม่ยืนยันร่างกฏหมายรัฐบาลชุดก่อน

วันนี้ ป.พิพัฒน์ มีเรื่องทั้งดีและร้ายมาเล่าสู่กันฟังก่อนสิ้นปีงบประมาณ เช่น ครม.เบี้ยว ไม่ยอมยืนร่างกฎหมายของอปท.ทั้งหมด ความคืบหน้าตัวชี้วัดกำหนดตำแหน่งปลัดฯ 8 เงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ เ...

29 ก.ย. 54
..
  ครม.มีมติเห็นชอบให้ยืนยันร่างกฎหมายท้องถิ่นแล้ว

หลังความพยายามของสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น และสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย เดินสายพบปะผู้บริหารระดับสูงของประเทศและวิปรัฐบาล วิปฝ่ายค้าน ขอให้ยืนยันร่างกฎหมายของท้องถิ่น วานนี้ ครม.ได...

21 ก.ย. 54
..
  ยงยุทธ ไม่ยืนยันร่างกฎหมายท้องถิ่น

แหล่งข่าวจากกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.๑) อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย อดีตปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ไม่ยืนยันร่างพระราชบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที...

20 ก.ย. 54
..
  ความเคลื่อนไหวของคนท้องถิ่นต่อรัฐบาลชุดใหม่

วันนี้ ป.พิพัฒน์ กลับจากการทำหน้าที่ในภารกิจเพื่อคนท้องถิ่น นำความคืบหน้าหลายเรื่องมาเล่าสู่กันฟัง เช่น ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น หลักเกณฑ์กำหนดปลัดอบต.ระดับ ๘ พ.ร.บ.ล้างมลทิน ปี ๒๕๕๔...

19 ก.ย. 54
..
  วันนี้ อนุโครงสร้างฯกำหนดประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ปลัดอบต.ระดับ 8

วันนี้ อนุโครงสร้างฯก.อบต.กำหนดประชุมเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์กำหนดตำแหน่งปลัดอบต.ระดับ 8 ภายหลังคณะทำงานได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 8 ก.ย.ที่ผ่านมา

16 ก.ย. 54
..
  ข่าวคืบหน้าการกำหนดตัวชี้วัดปลัดอบต.ระดับ 8

คณะทำงานกำหนดตัวชี้วัดเพื่อกำหนดตำแหน่งปลัดอบต.ระดับ 8 กำหนดประชุมวันที่ 30 สิงหาคม และเตรียมเสนออนุโครงสร้างกลางเดือนกันยายน และคาดเสร็จทันสอบคัดเลือกรอบธันวาคม 2554

25 ส.ค. 54
..
  ตอบเมล์ : ห้ามสายปฏิบัติขึ้นเป็นรองปลัด./ปลัดฯ เสียงสะท้อนจากคนท้องถิ่น

วันนี้ ขอนำเมล์ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นท่านหนึ่ง ซึ่งอดีตก็เป็นข้าราชการส่วนภูมิภาค ได้สอบได้ตำแหน่งปลัดฯ สะท้อนมุมมองที่น่าสนใจและก.กลางคนรีบแก้ไข

15 ส.ค. 54
..
  การกำหนดหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดกำหนดตำแหน่งปลัดอบต.ระดับ 8

วันนี้ ป.พิพัฒน์ ได้นำตัวชี้วัดในหลักเกณฑ์กำหนดตำแหน่งปลัดอบต.ระดับ 8 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะทำงานฯ ก.อบต.มาวิจารณ์ให้เพื่อน ๆ ปลัดอบต.ได้ช่วยกันวิเคราะห์วิจารณ์

03 ส.ค. 54
..
  ความคาดหวังของข้าราชการส่วนท้องถิ่นต่อรัฐบาลชุดใหม่

รัฐบาลภายใต้การนำของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กำลังจะหมดภาระหน้าที่ตามวาระที่รักษาการ และรัฐบาลชุดใหม่ที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลจากผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ...

14 ก.ค. 54
..
  “การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหลังเลือกตั้ง”

วันนี้ ป.พิพัฒน์ ได้แจ้งข่าวการสูญเสียบุคคลสำคัญในวงการท้องถิ่นไปอีกหนึ่งท่าน และได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นภายหลังเลือกตั้ง เป็นอย่างไร คลิกได้เลย

01 ก.ค. 54
..
  ตอบเมล์

วันนี้ ป.พิพัฒน์ ขอนำคำถามจากเมล์หลายท่านมาเพื่อให้ผู้รับผิดชอบได้ช่วยดำเนินการ และบางเรื่องมีป.วรพจน์ จากนครพนม ช่วยอนุเคราะห์ตอบให้แล้ว

28 มิ.ย. 54
..
  ไขข้อข้องใจเงินเพิ่ม 5 % และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ตอนที่ ๓

วันนี้ ป.พิพัฒน์ นำข่าวดีมาบอกเล่าถึง ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รวมทััง ไขข้อข้องใจอีกครั้ง สำหรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ มีแนวทางปฏิบัติอย่างไร และเรื่อง ก.ถ. ว่า ทำไมถึงไม่มี ก.ถ. แล้วเมื่อไหร่จะมี...

08 มิ.ย. 54
..
  ไขข้อข้องใจเงินเพิ่มฯตอนที่ ๒ ลูกจ้างประจำ-พนักงานจ้าง ต้องได้รับเงินเพิ่ม 5 %

วันนี้ ป.พิพัฒน์ มาขอแก้ตัว กรณีนำเสนอว่า ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง หมดโอกาสได้เงินเพิ่มร้อยละ ๕ เพราะ ครม.ลืมนั้น จริง ๆ แล้ว ครม.ไม่ได้ลืม แต่กรมฯต่างหากที่ลืม รายละเอียดเป็นอย่างไร คลิก

26 พ.ค. 54
..
  "ไขข้อข้องใจเงินเพิ่ม 5 % และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ "

วันนี้ จำเป็นครับที่ต้องนั่งลงเขียนคอลัมน์นี้อีกสักครั้ง เพราะเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ หลายคนบ่นว่าทำไมให้มาอ่านแต่ของเดิม และอีกประเด็นหนึ่งที่สอบถามมาทางอีเมล์บ้าง เฟชบุ๊คบ้าง โทรศัพท์บ้าง เกี่ยวกับ...

25 พ.ค. 54
..
  "การฝึกอบรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น" (อีกครั้ง)

เมื่อ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ ป.พิพัฒน์ ได้สะท้อนปัญหาการฝึกอบรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง ครั้งนี้ มีผู้ที่ร่วมสะท้อนปัญหาเพิ่มเติม และวันนี้ กรมส่งเสริมฯ ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี...

26 ม.ค. 56
..
  "การฝึกอบรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น"

เรื่องการฝึกอบรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ป.พิพัฒน์ ได้สะท้อนไว้อย่างน่าสนใจ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ นับถึงปัจจุบัน ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แต่กลับยิ่งทำให้กรมส่งเสริมฯจัดอบรมบ่อยและถี่มากขึ้...

26 ม.ค. 56
..
  บทสรุปการประชุมสัมมนาสมาพันธ์ปลัดอบต.

การประชุมสัมมนาประจำปีของสมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๙ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา มีประเด็นที่ต้องวิเคราะห์หลายเรื่อง ซึ่งสะท้อนสภาพปัญหาของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน

16 พ.ค. 54
..
  อนาคตข้าราชการส่วนท้องถิ่น...ชะตาที่เราต้องกำหนดเอง

ช่วงนี้ เข้าสู่ฤดูของการเลือกตั้งแล้ว ผิดหวังไปตาม ๆ กัน สำหรับการรับปากรับคำของ ผู้นำประเทศที่ชื่ออภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และรมช.มหาดไทยจากพรรคภูมิใจไทย "บุญจง วงศ์ไตรรัตน์" นอกจากไม่มีการผลักดันแล้ว ...

16 พ.ค. 54
..
  ศรัทธาและเชื่อมั่น

ร่วมแสดงความเห็น และชมภาพการเดินทางของข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกประเภท ที่เดินทางจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปกระทรวงมหาดไทย เพื่อพบ รมช.มหาดไทย ผ่านเว็บไซต์ ยูทูบ ได้แล้วที่นี่ http://www.youtube.com/w...

28 ต.ค. 54

..
มีจำนวนทั้งหมด 161 เรื่อง
  หน้าที่ : ย้อนหลัง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | 7 | 8 | 9 | ถัดไปอ่านเรื่องชวนคุย โดย ป.พิพัฒน์ย้อนหลัง


ท่านสามารถร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทีมงานกลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น
โดยการสั่งซื้อซีดีรวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพียงแผ่นละ 150 บาทเท่านั้น


cd

 

ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand