คิดนอกกรอบ โดย... ปลัดบ้านนอก :  การสอบท้องถิ่นไม่ได้มาตรฐาน:ฝากก.กลางพิจารณา
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  24 ส.ค. 55     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  13770  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
 

หลายวันก่อนได้มีเมล์มาจากข้าราชการส่วนท้องถิ่นท่านหนึ่ง ขอสงวนชื่อ-สกุลและสังกัด ฝากข้อความไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. / ก.ท. / ก.อบต.) เพื่อให้ดำเนินการสอบคัดเลือกตำแหน่งบริหารที่ส่วนกลาง มีความเห็นตามข้อความด้านล่างนี้ จึงฝากไปยังผู้ใหญ่ในกรมฯ และปลัดอปท.ทั้งหลายที่เสนอตัวเข้าไปเป็น ก.กลางในช่วงนี้รับไว้พิจารณาแก้ไขด้วยครับ

ปลัดบ้านนอก

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕

 

ในปัจจุบัน อบต.แห่งนี้มีข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่จะมีคุณสมบัติเลื่อนระดับ 6 ในเดือนต.ค.55 จำนวน 2 คน ซึ่งมีสิทธิที่จะสมัครสอบหัวหน้าสำนัก/รองปลัด ได้ตามแผนอัตรากำลัง  ซึ่งอบต.แห่งนี้เป็นอบต.ขนาดกลางและก.อบต.จังหวัดก็ยังไม่ได้ประกาศเงื่อนไขในเรื่องต้องดำรงตำแหน่งเป็นเป็นหัวหน้าส่วน/สำนัก 1 ปี จึงจะมีสิทธิสอบรองปลัด (ยังไม่มีประกาศ ก.อบต.)  ข้าราชการ 2 คนนี้จึงมีสิทธิ และได้พูดคุยขอสอบตำแหน่งหัวหน้าสำนัก/รองปลัด  แต่ได้รับคำตอบจากนายก อบต.ว่า  นายกฯ มีคนของตนเองจากอบต.อื่นที่จะมาลงตำแหน่งนี้แล้ว (เด็กฝาก)  จะมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ ไม่แน่ใจเพราะไม่มีหลักฐาน  แต่ก็มีข่าวที่ค่อนข้างจะเชื่อถือได้ว่าการสอบเปลี่ยนสายงานจากสายงานปฏิบัติเป็นสายงานนักบริหารหลายๆอบต.มีการเรียกรับผลประโยชน์(ซื้อขายตำแหน่งจริง)  พนักงานทั้งสองคนมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับได้ มีความตั้งใจปฏิบัติงาน ไม่มีเรื่องเสียหาย (จากการประเมินของผู้บังคับบัญชา และความเห็นของเพื่อนร่วมงาน)  แต่จากการให้คำตอบและการกระทำของนายกฯ ดังกล่าว เป็นการกระทำที่ไม่ส่งเสริมระบบคุณธรรม แต่ใช้ระบบอุปถัมภ์  บั่นทอนขวัญกำลังใจในการทำงานเป็นอย่างมาก  ความก้าวหน้าในการทำงาน เป็นสิ่งจูงใจที่ดีที่ทำให้พนักงานมีความตั้งใจในการทำงานมากขึ้น  แต่นายกไม่ได้มองที่ผลงาน กลับมองที่ประโยชน์ของตนเองเป็นหลัก และมีหลายอบต.ที่มีการดำเนินการทำลายระบบราชการเช่นนี้   ทฤษฎีการบริหารบุคคลที่สวยหรูไม่สามารถนำมาใช้กับท้องถิ่นได้

ดังนั้น จึงขอเสนอว่าอยากให้กรมฯ เป็นหน่วยจัดสอบสายงานนักบริหารของ อบต. เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ได้คนที่มีความรู้ ความสามารถมาทำงาน  แล้วขึ้นบัญชีเอาไว้ หากอบต.ใด   มีความประสงค์อยากได้หัวหน้าส่วน/สำนักมาทำงานให้ขอใช้บัญชีไปที่กรมฯ  ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ในระดับหนึ่ง  แต่ในปัจจุบันมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการสอบเปลี่ยนสายงาน เป็นคนอยู่ในพื้นที่จังหวัด/อบต.   ทำให้เด็กฝาก เด็กเส้นหรือคนที่มีเงิน สามารถเข้าสู่ตำแหน่งได้อย่างง่ายดาย  ข้าราชการที่ดี มีความสามารถ ไม่มีเงิน  ไม่มีเส้น กลับถูกกีดกัน ไม่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน  ถ้าสมัครสอบแข่งกับเด็กฝากที่มีเงิน และเคลียร์กับกรรมการทุกคนแล้ว  ต่อให้มีความรู้มากแค่ไหนคะแนนการสอบก็สู้เด็กฝากไม่ได้อย่างแน่นอน

ขอได้โปรดรับข้อเสนอไปพิจารณา และกรุณาให้คำแนะนำที่มีประโยชน์ต่อพนักงานที่ได้เจอพิษของนักการเมืองด้วยครับ 

 

***************************************

 
  


ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand