..

        ในฐานะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งคำว่า "ท้องถิ่น" หมายถึง พื้นที่หน่วยย่อยขนาดเล็ก ที่กระจายตัวอยู่ทั่วทุกมุมของประเทศไทย มีความหลากหลายทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภาษา ฯลฯ แต่เหตุใด รัฐบาลจึงจำต้องให้ "ท้องถิ่น" ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันอย่างหลากหลายนั้น ต้องใช้กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ ฯลฯ อันเดียวกัน ทั้งที่ไม่สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง สภาพความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น ดังนั้น ปลัดบ้านนอกขอเป็นตัวแทนของชาวท้องถิ่นทั้งมวลนำปัญหาเหล่านั้น สะท้อนให้ผู้ที่มีอำนาจ วาสนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เห็นประจักษ์ว่า สิ่งที่ท่านเหล่านั้นขีดเส้นให้ท้องถิ่นเดินนั้น สร้างปัญหาไว้มากมายให้กับคนไทยทั่วประเทศบ้าง "คิดนอกกรอบ" จึงเป็นแนวคิดที่อาจกระทบกระทั่งความรู้สึกของใครหลายคนที่ไม่ชอบทำ หรือคิดอะไรที่แปลกแยกแตกต่างจาก เส้นวงกลมที่มีการขีดไว้แล้ว แต่ก็ขอให้รับฟังเหตุและผลว่า สิ่งที่ ปลัดบ้านนอกสะท้อนให้เห็นนั้น จริงเท็จอย่างไร


ที่ คิดนอกกรอบ โดย... ปลัดบ้านนอก วันที่เพิ่มข่าว
..
  หนังสือคู่มือเตรียมสอบเข้ารับราชการในอปท.ปี 2560

สั่งซื้อหนังสือคู่มือเตรียมสอบเข้ารับราชการอปท.ปี 2560 ได้แล้วที่นี่

07 ส.ค. 60
..
  ครม.เห็นชอบให้อปท.เก็บค่าธรรมเนียมกำจัดขยะ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้อปท.เก็บค่าธรรมเนียม เก็บ ขน และกำจัด สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพิ่ม ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ

18 ส.ค. 59
..
  ร่วมลงชื่อคัดค้านร่างพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

จากกรณี สปท.ให้ความเห็นชอบร่าง พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ..... เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค. ๒๕๕๙ โดยไม่ได้ผ่านการวิจารณ์จากคนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ทำให้คนท้องถิ่นทั่วประเทศหวั่นวิตกกับเนื้อหา...

15 ส.ค. 59
..
  สมาคมขรก.เชิญคนท้องถิ่นร่วมใจเสนอก.กลางทบทวนเทียบตำแหน่ง

จากการที่ ก.กลาง มีมติรับรองการเทียบตำแหน่งขรก.พลเรือนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยไม่เป็นธรรม สมาคมขรก.ได้รับการร้องขอให้เป็นหน่วยงานกลางรับประสานเรื่องดังกล่าว จึงเช...

15 ส.ค. 59
..
  อย่าผูกขาดแต่เพียงผู้เดียว

แนวทางที่เราจะร่วมกันทำ ไม่จำเป็นต้องผูกขาดแนวทางของตนเองเพียงแนวทางเดียวว่า “ต้องเดินตามกู” ใครไม่เดินตามกู คนนั้นชั่ว คนนั้นไม่ดี คนนั้นมีผลประโยชน์แอบแฝง คนนั้นอยากดัง ฯลฯ...........

17 มี.ค. 56
..
  การสอบท้องถิ่นไม่ได้มาตรฐาน:ฝากก.กลางพิจารณา

มีข้าราชการส่วนท้องถิ่นท่านหนึ่ง ฝากความเห็นไปยัง กรมส่งเสริมฯ ในฐานะรับผิดชอบเป็นเลขานุการ ก.กลาง ให้ช่วยพิจารณาให้กรมส่งเสริมฯเป็นผู้จัดสอบตำแหน่งบริหารเอง ......

24 ส.ค. 55
..
  ความเห็นต่อการที่ ก.ถ.เร่งผลักดันให้ท้องถิ่นเข้าสู่ระบบแท่ง

เมื่อ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา มีการประชุมคณะอนุกรรมการ ก.ถ. ถกประเด็น การให้อปท.เข้าสู่ระบบแท่ง มีหลายประเด็นที่ยังค้างคาใจคนท้องถิ่น ว่าควรหรือไม่ควรเข้าสู่ระบบแท่ง

13 ส.ค. 55
..
  นโยบายดี แต่ไม่เป็นธรรม

ลูกจ้างประจำ ขอระบายกับนโยบาย 15,000 บาท ฝนตกไม่ทั่วฟ้า ทำองค์กรแตกแยก แล้วกรมส่งเสริมฯ จะส่งเสริมฯอย่างไรดี ช่วยคิดหน่อย

11 ส.ค. 55
..
  ขอความเป็นธรรมให้บุคลากรด้านการศึกษาด้วย

วันนี้ ได้รับเมล์จากผู้ที่ใช้ชื่อว่า "นักวิชาการวุฒิครู" สะท้อนมุมมองเกี่ยวกับการบรรจุ ผดด.เป็นครูโดยวิธีพิเศษ ซึ่งมีข้อมูลที่น่าสนใจ ที่กรมส่งเสริมฯควรทบทวน และ ก.พ.ควรไตร่ตรองที่ให้อัตราตำแหน่งนี้มา

19 เม.ย. 55
..
  "ปากว่า...ตาขยิบ"

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือบันทึกข้อความด่วนที่สุดที่ ๐๘๙๐.๔/ว ๑๒๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ความสรุปว่า ในปี พ.ศ...

19 มี.ค. 53

..
มีจำนวนทั้งหมด 10 เรื่อง
  หน้าที่ : 1อ่านบทความย้อนหลัง


ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดที่เห็นว่า อยากนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไข ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน หรือพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า หรือเป็นเรื่องถ่วงความเจริญของท้องถิ่น โดยเขียนเป็นบทความ บทวิจารณ์ หรือแจ้งข้อมูลมาได้ที่

อีเมล์ thailocalgov2008@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand