เห็นควรหรือไม่กับการควบคุมเทศบาล+อบต.ให้เหลือไม่เกิน 3,000 แห่ง

BAR GRAPH
เห็นด้วย
    584 คน
72.18%

ไม่เห็นด้วย
    225 คน
27.81%


PIE CHART

โหวตทั้งหมด : 809 คน


กลับหน้าก่อน