เห็นควรหรือไม่กับการควบคุมเทศบาล+อบต.ให้เหลือไม่เกิน 3,000 แห่ง

BAR GRAPH
เห็นด้วย
    547 คน
72.35%

ไม่เห็นด้วย
    209 คน
27.64%


PIE CHART

โหวตทั้งหมด : 756 คน


กลับหน้าก่อน