เห็นควรหรือไม่กับการควบคุมเทศบาล+อบต.ให้เหลือไม่เกิน 3,000 แห่ง

BAR GRAPH
เห็นด้วย
    558 คน
72.37%

ไม่เห็นด้วย
    213 คน
27.62%


PIE CHART

โหวตทั้งหมด : 771 คน


กลับหน้าก่อน