เห็นควรหรือไม่กับการควบคุมเทศบาล+อบต.ให้เหลือไม่เกิน 3,000 แห่ง

BAR GRAPH
เห็นด้วย
    581 คน
72.26%

ไม่เห็นด้วย
    223 คน
27.73%


PIE CHART

โหวตทั้งหมด : 804 คน


กลับหน้าก่อน