เห็นควรหรือไม่กับการควบคุมเทศบาล+อบต.ให้เหลือไม่เกิน 3,000 แห่ง

BAR GRAPH
เห็นด้วย
    599 คน
72.51%

ไม่เห็นด้วย
    227 คน
27.48%


PIE CHART

โหวตทั้งหมด : 826 คน


กลับหน้าก่อน