เห็นควรหรือไม่กับการควบคุมเทศบาล+อบต.ให้เหลือไม่เกิน 3,000 แห่ง

BAR GRAPH
เห็นด้วย
    591 คน
72.33%

ไม่เห็นด้วย
    226 คน
27.66%


PIE CHART

โหวตทั้งหมด : 817 คน


กลับหน้าก่อน