..

ที่ มติ ก.อบต. วันที่เพิ่มข่าว
..
  มติ ก.อบต.ครั้งที่ 2-6/2555

ดาวน์โหลดมติ ก.อบต.ประจำเดือน มีนาคม - มิถุนายน 2555 ได้แล้วที่นี่

08 ส.ค. 55
..
  ร่างหลักเกณฑ์กำหนดตำแหน่งปลัดอบต.ระดับ 8

ก.อบต.ในการประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งปลัดอบต.ระดับ ๘ ในอบต.ขนาดกลาง เป็นกรณีพิเศษ เรียบร้อยแล้ว

12 มิ.ย. 55
..
  มติ ก.ท.ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕

ดาวน์โหลดรายงานบันทึกการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ คลิกที่นี่

01 ม.ค. 51
..
  มติ ก.ท.ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕

ดาวน์โหลดรายงานบันทึกการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ คลิกที่นี่

01 ม.ค. 51
..
  มติ ก.อบต.ครั้งที่ 1/2555 อย่างเป็นทางการ

มติก.อบต.ครั้งที่ 1/2555 ได้รับการรับรองเป็นทางการจาก ที่ประชุม ก.อบต.เมื่อวันที่ 29 ก.พ.เรียบร้อยแล้ว

02 มี.ค. 55
..
  รายละเอียดตัวชี้วัดกำหนดปลัดอบต.ระดับ 8

ป.อำพล อนุกรรมการโครงสร้าง ก.อบต.ได้ชี้แจงการกำหนดตัวชี้วัดระดับ 8 ของปลัดอบต.ซึ่งจะนำเสนอก.อบต.วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ ดังนี้

29 ก.ย. 54
..
  มติ ก.ท.ครั้งที่ 8/2554

เพื่อน ๆ สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554 ได้แล้วที่นี่

29 ก.ย. 54
..
  เอกสารประกอบการประชุม ก.อบต.ครั้งที่ 8/2554

ก.อบต.ได้ประชุมครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554 มีหลายเรื่องเข้าสู่การประชุม รายละเอียดคลิก

31 ส.ค. 54
..
  รายงานการประชุมก.อบต.ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔

ก.อบต.มีมติหลายเรื่องในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ ท่านที่มีความประสงค์ดูรายละเอียดรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่

15 ส.ค. 54
..
  มติ ก.อบต.ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔

ก.อบต.มีมติในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์ การสอบคัดเลือกปลัดหรือรองปลัดอบต. ต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และมีการตอบข้อหารือหลายเรื่อง รายละเอียดเข้าดูได้ที่นี่

15 ส.ค. 54
..
  มติ ก.ท.ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ก.ท.ได้ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ มีหลายเรื่องที่น่าสนใจ โดยเฉพาะการยกเลิกหลักเกณฑ์การสอบเปลี่ยนสายงานจากสายปฏิบัติเป็นสายบริหาร ตำแหน่งปลัดฯ รองปลัดฯ

08 ส.ค. 54
..
  มติ ก.ท.ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔

ตามที่ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ได้ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรียบร้อยแล้ว บัดนี้ ได้มีการรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒...

29 ก.ค. 54
..
  มติ ก.ท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔

พนักงานเทศบาลสามารถดาวน์โหลดรายงานบันทึกการประชุม คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล หรือ ก.ท. ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑ - ๖ ได้ที่นี่

27 มิ.ย. 54
..
  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เฮ รับเงินเพิ่มร้อยละ ๕ ย้อนหลัง ๑ เม.ย.๕๔

ก.อบต.ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบให้ปรับเงินเพิ่มร้อยละ ๕ สำหรับลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับไปก่อนหน้านี้ โดยมีผลย้อนหลังไป...

23 มิ.ย. 54
..
  มติการประชุมก.อบต.ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔

ก.อบต.ได้มีการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ มีหลายเรื่องเข้าสู่การพิจารณา รายละเอียดคลิก

29 มิ.ย. 54
..
  มติ ก.อบต.ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔

ก.อบต.ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ เรียบร้อยแล้ว

30 พ.ค. 54
..
  รายงานบันทึกการประชุม ก.อบต.ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔

ดาวน์โหลดรายงานบันทึกการประชุม ก.อบต.ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔

18 พ.ค. 54
..
  อ่านมติ ก.ท.เกี่ยวกับการปรับอัตราเงินเดือน 5 %

อ่านหลักการและเหตุผลในการปรับอัตราเงินเดือน 5% ตามมติ ก.ท.เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 54 ซึ่งให้ถือบัญชีแนบท้าย พรฏ.ของข้าราชการพลเรือน แทน บัญชีที่เคยมีการเผยแพร่อยู่แต่เดิมแทน ทั้งนี้ หลักการของ เทศบาล ...

04 พ.ค. 54
..
  เพิ่มเงิน 5 % หัวหน้าส่วนแห้วเหมือนเดิม (ดาวน์โหลดบัญชีแนบท้ายกฤษฎีกาได้แล้ว)

เฝ้ารอมาตลอดหลายเดือน มติ ก.กลาง ล่าสุด ให้ท้องถิ่นใช้หลักการเดียวกันกับ ก.พ. คือ ให้ใช้มติ ครม.ปรับเงินเดือน ร้อยละ ๕ และสุดท้าย เงินประจำแหน่งหน.ก็แห้วเหมือนเดิม

03 พ.ค. 54
..
  ก.กลางอนุมัติเงินเพิ่มร้อยละ ๕ หัวหน้าส่วนราชการยังแห้วตามระเบียบ

เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ก.อบต. / ก.ท. / ก.จ. มีมติเห็นชอบให้ปรับฐานเงินเดือนให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ร้อยละ ๕ ตามมติ ครม. แล้ว

24 มี.ค. 54

..
มีจำนวนทั้งหมด 35 เรื่อง
  หน้าที่ : 1 2 | ถัดไปอ่านบทความย้อนหลัง

ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand