ข่าวประชาสัมพันธ์ :  แจ้งเปลี่ยนวันอบรม
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  04 ส.ค. 56     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  876  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
ภาพประกอบ
 

 

หนังสือแจ้งเปลี่ยนสถานที่ คลิกที่นี่

 ที่ สขพท. ๑๑๕ / ๒๕๕๖

๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงห้วงเวลาในจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายและระเบียบเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น” รุ่นที่ ๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด / นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกเทศมนตรี ทุกท่าน

อ้างถึง หนังสือที่ สขพท. ๑๐๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ จำนวน ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายและระเบียบเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น” จำนวน ๖ รุ่น โดยรุ่นที่ ๖ ได้กำหนดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๕๖ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร นั้น

เนื่องจากมีเหตุขัดข้องบางประการเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดโครงการฝึกอบรมฯในรุ่นดังกล่าว ดังนั้น สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงห้วงเวลาในการจัดโครงการฝึกอบรมตามหลักสูตรดังกล่าว จากเดิม ระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๕๖ เปลี่ยนเป็น ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๕๖ สำหรับสถานที่ยังคงเดิม ฉะนั้น ท่านที่ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมฯ สามารถส่งแบบตอบรับไปทางอีเมล์ getu2553@gmail.com ภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ สำหรับเงินค่าลงทะเบียนคนละ ๓,๐๐๐ บาทสามารถนำไปชำระในวันฝึกอบรมวันแรกระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ณ สถานที่ฝึกอบรม ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

อนึ่ง สำหรับที่พัก สามาคมฯมิได้จัดเตรียมไว้ให้ ฉะนั้น ท่านที่ประสงค์เข้าพักที่โรงแรมริเวอร์ไซด์ สามารถสำรองห้องพักด้วยตนเองได้ในราคาลดพิเศษสำหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้ในราคา ๙๐๐ บาท (รวมอาหารเช้า) ได้โดยตรงกับโรงแรมริเวอร์ไซด์ โทร. ๐๒-๘๘๓๑๕๘๘ (๒๐ คู่สาย) หรือสอบถามที่ฝ่ายขาย คุณเรลา โทร.๐๘๙-๗๗๙๖๙๕๒, ๐๘๑-๖๔๖๖๗๕๕

รุ่นที่ ๖ สมัครได้ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2556 นี้

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ แบบตอบรับ รุ่นที่ ๒ - ๖ (แก้ไขใหม่) คลิกที่นี่

 

 

 

สำหรับที่ ๔ จังหวัดเชียงใหม่ และรุ่นที่ ๕ จังหวัดอุดรธานี เปลี่ยนสถานที่ในการจัดอบรม รายละเอียดคลิกที่นี่

 

 

--------------------------

 

 

 

 

 

 
  


ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand