ข่าวประชาสัมพันธ์ :  ตรวจสอบรายชื่อผู้แจ้งเข้าอบรมเตรียมจัดทำงบประมาณ ประจำปี 2557 รุ่นที่ 4
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  01 ก.ค. 56     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  14883  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
ภาพประกอบ
 

          ด้วยสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิธีการงบประมาณ การพัสดุ และการเบิกจ่ายเงิน ประจำปี ๒๕๕๖” ขึ้น จำนวน ๔ รุ่น ๆ ละ ๕๐๐ คน ประกอบด้วย

          รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่  ๓๐ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ ถนนคันคลองชลประทาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่

          รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมืองฯ จ.อุดรธานี

          รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

          รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาล ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดซื้อ-จัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ วิธีการงบประมาณ การพัสดุ และการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก่ผู้รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อการให้บริการประชาชน

ในการนี้ สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่าน พร้อมผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หรือมีความรับผิดชอบในเรื่องที่ฝึกอบรม เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับ พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนคนละ ๑,๘๐๐ บาท ไปที่โทรสารหมายเลข ๐๕๓-๙๖๘๑๓๙ หรือทางอีเมล์ getu2553@gmail.com รุ่นที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖, รุ่นที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖, รุ่นที่ ๓ ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ และรุ่นที่ ๔ ภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างนี้

 

๑)หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม  คลิกที่นี่

 

๒)เอกสารโครงการฝึกอบรม  คลิกที่นี่

 

๓)กำหนดการ   รุ่นที่ ๒ / รุ่นที่ ๓  / รุ่นที่ ๔

 

๔)แบบตอบรับ  คลิกที่นี่

 

๕)แบบโอนเงินค่าลงทะเบียน คลิกที่นี่

 

--------------------

ตรวจสอบรายชื่อผู้แจ้งเข้าอบรม รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 

คลิกที่นี่

 

หมายเหตุ.- รายชื่อ ณ วันที่ 29 มิ.ย. 2556 ดังนั้น บางท่านที่แจ้งชื่อมาหลังจากนี้ อาจไม่มีรายชื่อ ให้ไปเพิ่มในวันลงทะเบียนวันแรก / สำหรับท่านที่มีความประสงค์เข้าอบรมแต่ยังไม่ได้แจ้งชื่อ และหรือยังไม่ได้ชำระเงิน สามารถไปเพิ่มชื่อและนำเช็ค หรือ เงินสด ไปชำระในวันลงทะเบียนได้

------------------

 

 
  


ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand