ข่าวประชาสัมพันธ์ :  สมาคมฯจัดติวสอบภาค ก.เบิกได้ รุ่นที่ ๖ จังหวัดอุบลฯ
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  20 พ.ค. 56     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  9003  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
 

 

 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร

"หลักการใช้ภาษาไทยในราชการ"

รุ่นที่ ๖ ณ จังหวัดอุบลราชธานี
---------------------

ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดจัดสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับราชการ เป็น "ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น" ในสังกัด อบจ. / เทศบาล / อบต. ทั่วประเทศ ซึ่งคาดหมายกำหนดประกาศสอบภายในเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๖ นี้ ประกอบกับ ก.อบต.จังหวัดอุบลราชธานี มีมติเห็นชอบให้ อบต.ในเขตจังหวัดอุบลฯ ดำเนินการสอบพนักงานส่วนตำบลพร้อมกันโดยกำหนดรับสมัครภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ รวมทั้ง สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดสอบภาค ก.ขึ้น รับสมัครภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ นั้น

สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาล เป็นบุคลากรที่สำคัญ มีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี แต่เนื่องจากพนักงานจ้างขาดโอกาสได้รับการพัฒนาความรู้เพิ่มเติม และมีเวลาน้อยในการที่จะอ่านหนังสือเพื่อการเตรียมตัวสอบแข่งขันดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้บุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะประสบการณ์ที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นระยะเวลานาน รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับโอกาสที่จะเข้ารับราชการเป็น "ข้าราชการส่วนท้องถิ่น" สมาคมฯจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "หลักการใช้ภาษาไทยในราชการ" รุ่นที่ ๖ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดอุบลราชธานี

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม / สำรองที่นั่งได้ที่หมายเลข

086-1903973 / 053-968139

ดาวน์โหลดเอกสารหนังสือเชิญต้นสังกัด /เอกสารโครงการ / กำหนดการ / แบบตอบรับ

คลิกที่นี่

 

------------------------

สำหรับรุ่นที่ ๑ - ๕ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เต็มทุกรุ่นแล้ว

ดาวน์โหลดเอกสารหนังสือเชิญต้นสังกัด /เอกสารโครงการ / กำหนดการ / แบบตอบรับสำหรับรุ่นที่ ๑ - ๕ จังหวัดเชียงใหม่

คลิกที่นี่

 

 

 

 

 

ค่าลงทะเบียนคนละ ๓,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายจากต้นสังกัด)

นำไปชำระหน้างานได้

บุคคลภายนอกที่มิใช่พนักงานจ้างหรือข้าราชการในสังกัด อปท.
สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้เช่นเดียวกัน

@@@@@@@@@@@@@

 
  


ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand