ข่าวประชาสัมพันธ์ :  ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒ อุดรธานี
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  17 มิ.ย. 61     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  1152  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
ภาพประกอบ
 

 "ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562"
รุ่นที่ ๒ ณ จังหวัดอุดรธานี

          ขอเชิญคนท้องถิ่น เข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง “ซักซ้อมแนวทางการจัดทำเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ วิธีการและขั้นตอนการพิจารณาของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขการบริหารงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ระหว่างวันที่  ๑๓ - ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  โรงแรมเจริญโฮเต็บ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดทำข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๒๘ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ รวมทั้งวิธีการขั้นตอน กระบวนการจัดทำและพิจารณาร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

สมัครวันนี้ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่


๑)หนังสือเชิญ  คลิกที่นี่

๒)เอกสารโครงการ  คลิกที่นี่ 

๓)กำหนดการ  คลิกที่นี่ 

๔)แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม  คลิกที่นี่ 

๕)แบบแจ้งการโอนเงิบค่าลงทะเบียน คลิกที่นี่

 

 

ส่งใบสมัครได้ที่กลุ่มไลน์ โดยแสกนคิวอาร์โค๊ดด้านล่างนี้

 

 

 

 

 

 

 

 
  


ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand