ข่าวประชาสัมพันธ์ :  “ศาสตร์พระราชา กับ ทิศทางการปฏิรูปท้องถิ่นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  25 เม.ย. 60     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  3317  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
ภาพประกอบ
 

  “ศาสตร์พระราชา กับ ทิศทางการปฏิรูปท้องถิ่นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

 

-ด้วยสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี ๒๕๖๐ เรื่อง “ศาสตร์พระราชา กับ ทิศทางการปฏิรูปท้องถิ่นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ขึ้นระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ดร.ปราโมทย์ ไม้กลัด อดีตอธิบดีกรมชลประทาน นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นต้น 

 

-ในการนี้ สมาคมฯ จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านนายกอปท. พร้อมด้วย รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่เห็นสมควร เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการตามโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ประสงค์เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ สามารถส่งแบบตอบรับ ไปที่โทรสารหมายเลข ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรือทางอีเมล์ getu2553@gmail.com  หรือทางไลน์ที่ ID: @getu2553

ขยายเวลาสมัครถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 

ดาวน์โหลดรายละเอียด คลิกด้านล่างนี้ 

(๑) หนังสือเชิญ คลิก

(๒) เอกสารโครงการ คลิก

(๓) กำหนดการ  คลิก

(๔) แบบตอบรับเข้าสัมมนา คลิก

(๕) แบบแจ้งการโอนเงินค่าลงทะเบียน  คลิก

(๖) แบบสำรองห้องพัก  คลิก


 

 

 
  


ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand