ที่ เรื่อง วันที่เพิ่มข่าว
..
ตัวแทนสมาคมฯมอบเงินช่วยเหลือสมาชิกที่ลพบุรี

เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ว่าที่ ร.ต.กันตภณ หมดมลทิน กรรมการและประชาสัมพันธ์ สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น ได้เป็นตัวแทนสมาคมฯ มอบเงินจำนวน ๕,๐๐๐ บา...

04 เม.ย. 54
..
สมาคมฯ มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกที่โคราช

สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยน้ำท่วมที่นครราชสีมา เมื่อช่วงเดือนต.ค. - พ.ย. ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา รวมจำนวน ...

28 มี.ค. 54
..
สมาคมฯให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่หาดใหญ่

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น ได้มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกสมาคมฯ ที่ได้รับประสบภัยน้ำท่วม เมื่อช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๕...

28 มี.ค. 54
..
ตั้งจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดที่ ๗๗ ของไทยมีผล ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงลงพระปรมาภิไธย ตั้งจังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดที่ ๗๗ ของไทย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๒ มีนาคม มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ...

22 มี.ค. 54
..
เรียน ป.พิพัฒน์ ช่วยแก้ปัญหาจังหวัดที่มีปัญหาเรื่องการเพิ่มชื่อด้วยครับ

ตามลิงค์นี้ บาง อปท. ไม่เห็นหนังสือหรือไม่รู้ว่ามีการลงชื่อเสนอ พรบ.ฯ เลย http://www.tessaban.com/tessaban2008/webboard/data/00782-1-1.html

02 มี.ค. 54
..
ความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยน้ำท่วมและเสียชีวิต

ความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสมาคมฯ และข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ประสบภัยน้ำท่วมช่วงปลายปี ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา และสมาชิกที่เสียชีวิต

01 มี.ค. 54
..
เป็นกำลังใจให้ ป.พิพัฒน์

ขอป็นกำลังใจให้ ป.พิพัฒน์ต่อสู้ต่อไปอย่าท้อถอย สู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ นะคะ

25 ก.พ. 54
..
เว๊ปคลังเกิดแล้วที่ http://for-thailand.com/klang.htm

สมาพันธ์นักบริหารงานการคลังจัดอบรมโครงการพัฒนา สมรรถนะนักบริหารงานการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยภายใต้การ บริหารพัฒนาราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนู...

24 ก.พ. 54
..
สมาคมฯลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

24 พ.ย. 53
..
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น

ท่านที่สมัครสมาชิกสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) หรือ สมาพันธ์ข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นไทย (เดิม) ไว้แล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

11 ม.ค. 54
..
แจ้งเพื่อน ธุรการที่สนใจโปรแกรมจัดเก็บหนังสือราชการ

ใครต้องการพัฒนางานตนเอง ให้หัวหน้างานได้เห็นว่าเราตั้งใจพัฒนางานเราไม่น้อยไปกว่าตำแหน่งอื่นเชิญ...ส่ง mail: arnisra@live.com หรือ โทร 089-8463378

23 พ.ย. 53
..
มหาดไทย โยกย้าย-แต่งตั้งรองผู้ว่าฯทั่วประเทศ

มท. แต่งตั้งรองผู้ว่าและรักษาการรองผู้ว่าทั้ง 69 ราย มีผลวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553

16 พ.ย. 53
..
เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากรอบรมพัสดุ

ผู้ที่เข้าอบรมหลักสูตร พัฒนาและเพิ่มทักษะการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุของอปท. สามารถดาวน์โหลด PowerPoint ของวิทยากรได้แล้วครับ

04 พ.ย. 53
..
สมาชิกสมาพันธ์ฯที่ประสบอุทกภัยรายงานตัวด่วน....???

สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น(แห่งประเทศไทย) หรือสมาพันธ์ข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นไทย(เดิม) สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากกองทุนช่วยเหลือสมาช...

29 ต.ค. 53
..
ปลัดประกิจ คำสอาด ทต.หนองม่วง ลพบุรี (ป่วย)

28 ตุลาคม 2553 ปลัดประกิจ ร่วมประชุมกับลูกน้องอยู่ เกิดอาการวูบไป สาเหตุจากความดันสูง เส้นโลหิตในสมองแตก ลูกน้องพาส่ง รพ.อานันทมหิดล ผ่าตัดเรียบร้อย...

28 ต.ค. 53
..
การสมัครเข้าอบรมวินัยฯ 5 วัน / 7 วัน และ 15 วัน ประจำปีงบประมาณ 2554

ส่วนมาตรฐานวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ สำนักพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งเวียนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์...

31 ส.ค. 53
..
เครือข่าย ก.จังหวัด จัดทำเว็บเพื่อเป็นสื่อกลางเรียบร้อยแล้ว

ภายหลังจากที่ได้มีการจัดตั้งเครือข่าย ก.จังหวัด ไปเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา บัดนี้ เครือข่าย ก.จังหวัด ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อเป็นสือกลางสำหรับ ก.จ...

29 ส.ค. 53
..
ร่วมแสดงความคิดเห็น และเชิญชวนสมัครสมาชิกสมาพันธ์ช่าง อปท.

ขอร่วมแสดงความคิดเห็น และขอเชิญชวนพี่น้องช่าง คลัง ที่เรียกร้องสิทธิต่างๆ ให้ทัดเทียม เท่าเทียมกัน เช่นเดียวกันกับ ปลัด / นิติกร เพื่อให้รู้ว่าทหารเสือที่...

08 ก.ค. 53
..
ครม.อนุมัติร่างกฎหมายให้แม่สอดเป็นนครแม่สอด"องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ"

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารนครแม่สอดในการประชุม ครม.เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 ราละเอียดคลิก

23 มิ.ย. 53
..
ครม.เห็นชอบกำหนดวันที่ 18 มีนาคม เป็นวันท้องถิ่นไทย

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 กำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็นวัน "ท้องถิ่นไทย" ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ รายละเอียดคลิกที่นี่

23 มิ.ย. 53

..
มีจำนวนทั้งหมด 45 เรื่อง
  หน้าที่ : ย้อนหลัง | 1 | 2 3 | ถัดไป
ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand