ท่านคิดว่าควรยุบกรม(ไม่)ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือไม่


  • ควรอย่างยิ่ง
  • ควร
  • ไม่ควร

        

ดูผลโหวตทั้งหมด1