เห็นด้วยหรือไม่ กับการยกฐานะอบต.ขึ้นเป็นเทศบาลพร้อมกันทั่วประเทศ


  • เห็นด้วยโดยไร้เงื่อนไข
  • เห็นด้วยแต่มีเงื่อนไข
  • ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
  • ไม่เห็นด้วย...ควรให้อบต.ที่พร้อมขอยกเอง

        

ดูผลโหวตทั้งหมด1