ท่านคิดว่าปีนี้น้ำจะท่วมกรุงเทพฯหรือไม่


  • ท่วมแน่นอน
  • ไม่ท่วมชัวร์
  • ไม่มั่นใจ

        

ดูผลโหวตทั้งหมด1