ท่านคิดว่า "เว็บไซต์กลุ่มเพื่อนฯ ควรเสนอข่าวเกี่ยวกับปลัดอบต./ปลัดเทศบาล" หรือไม่


  • ควรเสนอ
  • ไม่ควรเสนอ
  • ไม่แน่ใจ

        

ดูผลโหวตทั้งหมด1