ท่านพอใจหรือไม่กับผลการเลือก ก.อบต.เมื่อ6ก.ย.2555ที่ผ่านมา


  • พอใจมาก
  • พอใจ
  • ไม่พอใจ

        

ดูผลโหวตทั้งหมด1