ใครสมควรนั่งในก.อบต. (จากผู้สมัครเปิดตัวแล้ว 8 คน)-เลือกได้ 3 คน


  • เชื้อ ฮั่นจินดา
  • พิพัฒน์ วรสิทธิดำรง
  • ทวีศักดิ์ ศรีทองกิตติกุล
  • พัสกร ใยน้อย
  • ทรงศักดิ์ โอษะคลัง
  • อำพล ยุติโกมินทร์
  • มนูญ วิวรรณ
  • สมบูรณ์ วารินสุข

        

ดูผลโหวตทั้งหมด1