ท่านคิดว่า "กฎหมายปรองดอง" สร้าง ความปรองดอง หรือ แตกแยก


  • ปรองดอง
  • แตกแยก

        

ดูผลโหวตทั้งหมด1