ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับกรณี ก.กลางเตรียมยกเลิกโบนัสท้องถิ่น


  • เห็นด้วย
  • ไม่เห็นด้วย
  • เฉย ๆ ให้ก็เอา ไม่ให้ก็ไม่เอา

        

ดูผลโหวตทั้งหมด1