ท่านคิดว่าควรเปลี่ยน มท.2 และอธิบดีกรมส่งเสริมฯหรือไม่


  • เปลี่ยนทั้งสองคน
  • เปลี่ยนเฉพาะมท.2
  • เปลี่ยนเฉพาะอธิบดีกรมฯ

        

ดูผลโหวตทั้งหมด1