ท่านคิดว่าควรยุบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือไม่


  • ควรยุบ
  • ไม่ควรยุบ
  • ควรยกขึ้นเป็นทบวงท้องถิ่น

        

ดูผลโหวตทั้งหมด1