ท่านคิดว่า ควรยุบศาลปกครองตามข้อเสนอของบางฝ่ายหรือไม่


  • ควรยุบ
  • ไม่ควรยุบ

        

ดูผลโหวตทั้งหมด1