ท่านคิดว่าควรแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2550 หรือไม่


  • ควรแก้ไขทั้งฉบับ
  • ควรแก้ไขบางมาตรา
  • ไม่ควรแก้ไขทุกกรณี

        

ดูผลโหวตทั้งหมด1