ปฏิรูปท้องถิ่น:ยุบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เห็นด้วยหรือไม่


  • เห็นด้วย
  • ไม่เห็นด้วย

        

ดูผลโหวตทั้งหมด1