ท่านคิดว่าควรแก้ไขกฎหมายบุคคลท้องถิ่นฉบับปัจจุบันนี้หรือไม่


  • ควรแก้โดยด่วน
  • ควรแก้
  • ไม่ควรแก้

        

ดูผลโหวตทั้งหมด1