คิดว่าใครเหมาะสมเป็น "ก.อบต." (ก.กลาง) สมัยต่อไป


  • ป.เชื้อ ฮั่นจินดา
  • ป.พิพัฒน์ กลุ่มเพื่อนฯ
  • ป.ทวีศักดิ์ ศรีทองกิตติกุล
  • ป.พัสกร ใยน้อย
  • ป.จีราวุฒิ เข็มพรหมมา
  • ป.ทรงศักดิ์ โอษะคลัง

        

ดูผลโหวตทั้งหมด1