ที่ เรื่อง วันที่เพิ่มข่าว
..

Mr.

1

03 ม.ค. 51
..

Mr.

1

02 ม.ค. 51
..

Mr.

1

01 ม.ค. 51
..

Mr.

1

02 ม.ค. 51
..

Mr.

1

03 ม.ค. 51
..

Mr.

1

01 ม.ค. 51
..

สปสช.ขอความร่วมมืออปท.กำหนดUsername/Password นายทะเบียนด้านการเงินและผู้รับรองสิทธิ

สปสช.มีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งอปท.ทุกแห่งให้กำหนด Username/Password นายทะเบียนด้านการเงินและผู้รับรองสิทธิ เพื่อการตรวจสอบภายใน ๓๑ ธันวาคมนี้ รายละเอียดคลิก

13 ธ.ค. 56
..

มท.๓ ลงนามหลักเกณฑ์เงินเพิ่มเรียบร้อยแล้ว

หลังรอคอยมานาน เมื่อ ๔ พ.ย. ที่ผ่านมา มท.๓ ได้ลงนามประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลูกจ้างประจำ และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ บัญชี ๑ บัญชี ๒ เรียบร้อยแล้ว รอนำเสนอ ก.จังหว...

10 พ.ย. 56
..

อัพเดรสข่าวเรื่องคนท้องถิ่น-งานบุคคลประจำสัปดาห์

สัปดาห์ที่ผ่านมาและสัปดาห์นี้ จะมีอะไรเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของคนท้องถิ่นบ้าง โดยเฉพาะงานบุคคล ตามติดได้ที่นี่

16 ก.ย. 56
..

แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2555-2556

-สำหรับท่านที่วิตกกังวลเรื่อง การจะเบิกเงินประจำตำแหน่งของหัวหน้าส่วน/รองปลัดฯอย่างไร รวมถึงเงินเดือนที่จะตกเบิก และเงินรางวัลประจำปี ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ อย่างไร ว...

12 ก.ย. 56
..

ความคืบหน้าการเสนอร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น

รัฐสภา มีหนังสือถึงสมาคมข้าราชการฯ แจ้งผลความคืบหน้าการเสนอร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. โดยประธานสภาฯเตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป

07 พ.ค. 56
..

Mr.

1

03 ม.ค. 51
..

Mr.

1

02 ม.ค. 51
..

Mr.

1

01 ม.ค. 51
..

กรมฯตอบชัด ปลัดฯปฏิบัติหน้าที่นายกฯขอกำหนดตำแหน่ง ๘ ไม่ได้

วันนี้ สนง.เลขานุการก.กลาง เวียนหนังสือตอบข้อหารือของ จังหวัดลำปาง ที่ขอให้วินิจฉัยกรณี ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ขอกำหนดตำแหน่งปลัดอบต.ระดับ ๘ ได้หรือไม่ ...

02 พ.ย. 55
..

ตัวอย่างกรณีพนักงานจ้างถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม:ข้อวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน

กรณีที่พนักงานจ้างถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม สามารถร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้อีกช่องทางหนึ่ง ลองดูกรณีตัวอย่างที่สำเร็จมาแล้ว

01 ม.ค. 51
..

รมช.มหาดไทยลงนามหลักเกณฑ์ปลัดอบต.ระดับ 8 แล้ว

เอกสารตัวประกาศหลักเกณฑ์กำหนดตำแหน่งปลัดอบต.ระดับ 8 ในอบต.ขนาดกลาง เป็นกรณีพิเศษ มีลายเซ็นต์ รมช.ยืนยันเรียบร้อยแล้ว ด้วยความเรียบร้อนจึงมีข้อบกพร่องจนได้

01 ม.ค. 51
..

ร่วมโหวต ใครควรเป็น ผู้แทนในก.อบต.ชุดต่อไป

6 กันยายน 2555 กรมส่งเสริมฯกำหนดเป็นวันคัดเลือกปลัดอบต./ปลัดเทศบาล เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ ก.อบต. / ก.ท. ใครเหมาะสม นั่งในตำแหน่งนี้ร่วมโหวตอีกครั้งที่นี่

24 ส.ค. 55
..

ปริญญาได้ประธาน ก.ถ.

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา มีการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น...

01 ม.ค. 51
..

ประกาศหลักเกณฑ์กำหนดตำแหน่งผอ.กองระดับ 7 ในอบต.ขนาดกลาง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในประกาศแก้ไขหลักเกณฑ์ในการกำหนดตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ในอบต.ขนาดกลาง จากหัวหน้าส่วนระดับ ๗ ให้ปรับปรุงเป็น ผู้อำนวยกา...

01 ม.ค. 51

..
มีจำนวนทั้งหมด 44 เรื่อง
  หน้าที่ : 1 2 | 3 | ถัดไปอ่านเรื่องชวนคุย โดย ป.พิพัฒน์ย้อนหลังข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand