ข่าวการบริหารงานบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ :  หลักเกณฑ์และวิธีกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก พ. ก.อบต.รับรอง ฯ
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  30 มี.ค. 54     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  8034  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
 
From: vikro-thong@hotmail.com
To: phiphatw@hotmail.com; admin@thailocalgov.com
Subject: หลักเกณฑ์และวิธีกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ก พ. ก.อบต.รับรอง ฯ
Date: Sun, 27 Mar 2011 23:30:40 +0700
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก พ.  ก.อบต.รับรอง ฯ
เรียน  ท่านปลัด พิพัฒน์
                กระผมเป็น จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน  สังกัด อบต. และเป็นบุคคลหนึ่งที่ทุกวันทำงานต้องเข้าเว็ปกลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล  นับเป็นเวลา หลายปีทีเดียวที่กระผมได้ติดตามผลงานของท่านเนื่องจากเห็นว่าเป็นคณูปการแก่ท้องถิ่น
                ในวันนี้กระผม มีข้อสงสัยอยากจะเรียนถามท่าน เกี่ยวกับการกำหนดเงินเดือนและเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ที่ ก.อบต.รับรอง  ซึ่งท้องถิ่นเราปรับตามที่ ก.พ. กำหนด (หนังสือที่  นร.๑๐๐๘.๑ / ว ๓๑  ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓)  โดยกระผมได้ติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องนี้มาโดยตลอด  และได้เห็นว่า
               ๑.       ก. อบต. ได้มีมติเห็นชอบเรื่องนี้ ในการประชุมครั้งที่  ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม  ๒๕๕๓  และได้มีการจัดทำร่างประกาศฯออกมาแล้ว  แต่ไม่ยอมประกาศมาซักที กระผมมาทราบทีหลังว่ามีการแก้ไขข้อความร่างประกาศฯ
              ๒.     ก.อบต . ได้มีมติเห็นชอบการแก้ไขข้อความร่างกาศฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  ให้ประธาน ก.อบต. ลงนามในร่างประกาศแล้ว  ซึ่งนับจากวันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  ถึงวันนี้ (๒๗  มีนาคม ๒๕๕๔) ก็เป็นระยะเวลา ๑ เดือนแล้ว  ทำไมยังไม่มีการประกาศกำหนดหลักเกณฑ์  เกี่ยวกับการกำหนดเงินเดือนและเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ที่ ก.อบต.รับรอง  ออกมาซักทีครับ  หรือว่ามีแล้วครับ  ถ้ามีรบกวนท่านปลัดเผยแพร่ให้ชาวท้องถิ่นได้นำไปใช้ถือปฏิบัติด้วยนะครับ
             ๓.     เนื่องจากช่วงนี้ใกล้วันประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน  อีกทั้งยังมีการปรับปรุงอัตราบัญชีเงินเดือนใหม่  ของเก่าก็ยังไม่เสร็จ(การกำหนดเงินเดือนและเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ที่ ก.อบต.รับรอง) เกรงว่าจะเกิดการอีรุงตุงนังในการถือปฏิบัติ)  สงสัยเหลือเกินว่ามีประกาศเรื่องนี้ออกมายังครับ
             จึงเรียนสอบถามท่านปลัดมา ณ โอกาสนี้ครับ
 
ขอแสดงความนับถือ
วิเคราะห์  เดวิส  ธงชัย

คำตอบ: จาก ป.วรพจน์ เข็มปัญญา ปลัดอบต.บ้านกลาง จ.นครพนม ก.อบต.จังหวัดนครพนม กรรมการฝ่ายวิชาการสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น

เงินเดือนตามวุฒิ ก.กลางได้เห็นชอบในการประชุมเมื่อ 23 มี.ค.54 ถ้าจะปรับต้องรอประกาศและหนังสือสั่งการก่อน คาดว่าหนังสือคงจะออกประมาณต้นเดือน เม.ย.54 ครับ

  
  


ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand