ข่าวการบริหารงานบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ :  การเบิกค่าเดินทางไปราชการ
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  11 ก.ย. 55     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  16926  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
 

> To: phiphatw@hotmail.com
> Subject: การเบิกค่าเดินทางไปราชการง
> From:
> Date: Tue, 29 Mar 2011 22:45:39 +0700
>
> วันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554
>
> เรื่อง : การเบิกค่าเดินทางไปราชการ
>
> ชื่อผู้ส่ง : สกลภัทร หมื่นศรี
>
> สถานที่ทำงาน : อบต.หนองขนาน
>
> เบอร์โทรศัพท์ : 0822527422
>
> อีเมล์ : la.0000@hotmail.com
>
> รายละเอียด : 1.พนักงานส่วนตำบล ระดับต่ำกว่าซี 6 ไม่มีสิทธิเบิกค่าพาหนะรับจ้าง (แท็กซี่) ได้เหรอคะ
> 2. ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2526 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉ.6) พ.ศ.2548) ข้อ 21 วรรคท้าย ที่ว่า ผู้ซึ่งไม่มีสิทธเบิกค่าพาหนะตามวรรคสาม ถ้าต้องนำสัมภาระในการเดินทาง...ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้ คำว่า สัมภาระในการเดินทาง นั้นหมายถึงอะไรบ้าง เพราะปลัด และ หน.คลัง แจ้งว่า สัมภาระที่ว่านั้น หมายถึง สิ่งของที่เกี่ยวข้องและต้องนำไปเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการนั้น ๆ สำหรับสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวยังไงก็ต้องนำไปอยู่แล้วจึงไม่ถือว่าเป็นสัมภาระในการเดินทาง
> ขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะ
 

ตอบ:

เป็นไปตามที่ปลัดฯ และคลังของท่านอธิบายถูกต้องแล้วครับ

 

แต่ มีกรณีข้อยกเว้นว่า หากได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร ก็เบิกได้ โดยท่านต้องเขียนขออนุมัติไว้ในบันทึกข้อความที่ขออนุมัติเดินทาง ว่า ทั้งนี้ ขออนุมัติเดินทางจาก.........ไป-กลับ............ด้วยรถโดยสารไม่ประจำทาง (แท็กซี่) เนื่องจาก................................ หากได้รับอนุมัติก็เบิกได้ครับ (หน.ธงชัย ศรีงิ้วราย จากกรมส่งเสริมฯ อธิบายเช่นนั้น)

 

ป.พิพัฒน์

 
  


ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand