ข่าวความเคลื่อนไหวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ :  ยุบ ควบ รวม อปท.เริ่มเป็นจริงหลังรธน.ผ่านประชามติ
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  18 ส.ค. 59     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  2091  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
 

 ยุบ ควบ รวม อปท.เริ่มเป็นจริงหลังรธน.ผ่านประชามติ


-วันนี้ 17/8/59 มีการเผยแพร่ร่างพ.ร.บ.ประมวลกฎหมายท้องถิ่น ผ่ายสื่อออนไลน์ โดยร่างนี้แหล่งข่าวระบุว่า เป็นร่างที่คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการปกครองท้องถิ่น กำลังพิจารณา หากผ่านก็จะเสนอ สภา สปท. และ ครม. สนช.ตามลำดับต่อไป
-ด้านล่างนี้เป็นความเห็นของท่านปลัดศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล ประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทยที่มีการส่งต่อๆกันมาทางไลน์ ลองอ่านดูครับ.
"คืบหน้าประมวลกฎหมายท้องถิ่น
สรุป โดยย่อๆ
1. ในจังหวัดหนึ่งๆ จะกำหนดให้มี อบจ/เทศบาล/สำหรับ อบต. หาย
2. เทศบาล มี 3 ประเภท
-เทศบาลตำบล ประชากร ไม่เกิน 15,000 คน
-เทศบาลเมือง ประชากร เกิน 15,000 คนแต่ไม่เกิน 50,000 คน
-เทศบาลนคร ประชากรเกิน 50,000 คนขึ้นไป
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเทศบาลตำบล เมือง ที่ตั้งอยู่ก่อน กม.นี้ใช้บังคับ
3.การควบรวม 
อบต/เทศบาล.ใดที่มีประชากรต่ำกว่า 7,000 คน/รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนต่ำกว่า 20 ล้านบาท อยู่ในอำเภอเดียวกันให้ควบรวม
เจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่ โดยมีคณะกรรมการควบรวมระดับอำเภอและระดับจังหวัดเป็นผู้พิจารณา
4.เมื่อยุบรวมกันแล้วให้ผู้บริหาร/สมาชิก พ้นจากตำแหน่งทันทีและจัดให้มีการเลือกตั้งภายในกำหนด 60 วัน
5.สมาชิกสภาตำบล ตามเกณฑ์ประชากร 
-ไม่เกิน 7,000 มี สท 12 คน/7,000-15,000 คน มี สท 15 คน/15,000-50,000 คน มี สท 18 คน/แบ่งเป็นเขตเลือกตั้ง เขตละ 3 คน
6.สำหรับเทศบาลเมือง นคร ก็แบ่งตามเกณฑ์ประชากรเช่นเดียวกัน
7.ผู้บริหารเทศบาล เลือกตั้งโดยตรง มีวาระ 4 ปี /ไม่เกิน 2วาระ มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าหรือเคยเป็น สท /ผู้บริหาร ฯลฯ มาก่อน
8.ร่างนี้ ในกรรมาธิการปฏิรูปท้องถิ่น สปท. อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เตรียมเสนอ สปท./ครม./สนช.ต่อไป
9.อ่านๆดูเป็นร่างที่ กรมส่งเสริมฯ มท. นำเสนอเพราะคนทำส่วนใหญ่มาจาก มท.ทั้งนั้นครับ
ป.ศักดิพงศ์ 
17 สิงหาคม 2559"


ป.พิพัฒน์ / รายงาน
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
ร่างประมวลกฎหมายท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------
 
 
 
 
 

ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand