ข่าวความเคลื่อนไหวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ :  เงินอุดหนุนทั่วไปปี ๒๕๕๗ จ่ายงวดเดียว (ลดลงจากเดิม)
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  16 ธ.ค. 56     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  8557  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
 

หนังสือแจ้งจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป (งวดเดียว) และเงินอุดหนุนตามภารกิจอื่น ๆ

คลิกที่นี่

ตรวจสอบบัญชีจัดสรร  คลิกที่นี่

อปท.ทั่วประเทศสามารถตรวจสอบยอดเงินจัดสรรจาก ก.กระจายอำนาจ เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๗  ได้แล้วที่นี่

 

 

รายละเอียดคลิกที่นี่

 

ประกาศก.กระจายอำนาจฯ เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้ อปท.ประจำปี ๒๕๕๗

(ทั้งนี้ ให้กรมส่งเสริมฯโอนเงินให้สปสช.เข้ากองทุนค่ารักษาพยาบาลอปท.เป็น ๒ งวด ๆ แรกภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ งวดที่ ๒ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ฉะนั้น ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๗ เรื่องเบิกจ่ายตรงน่าจะเข้าที่เข้าทางอย่างสมบูรณ์)

คลิกที่นี่

 

ประกาศ ก.กระจายอำนาจฯ เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

คลิกที่นี่

 

 ประกาศ ก.กระจายอำนาจฯ  เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

คลิกที่นี่

 

ประกาศ ก.กระจายอำนาจฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

คลิกที่นี่

 

 

 

สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี ๒๕๕๗
เรื่อง บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี ๒๕๕๘
ระหว่างวันที่ ๕ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียด คลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้


http://www.thailocalgov2013.com/public-relations.php?id=1507

 

 

 
 

ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand