ข่าวความเคลื่อนไหวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ :  ในที่สุด มหาดไทยยอมมีหนังสือสั่งระงับการเรียกเงินโบนัสคืน
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  10 ก.ย. 56     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  4951  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
 

          วันนี้ กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ให้ระงับการเรียกเงินโบนัสคืนจาก อปท.ตามข้อทักท้วงของ สตง.แล้ว ยกเว้น กรณีจ่ายหลังหนังสือขะลอการจ่าย

           สรุปสาระสำคัญของหนังสือฉบับนี้ ก็คือ ให้ผู้ว่าฯชะลอการส่งหนังสือไปยัง อปท.เพื่อเรียกเงินโบนัสคืน และมีหนังสือไปยัง สตง.แล้วว่า ให้ชะลอการดำเนินการเรื่องนี้ไว้ก่อน จนกว่า ระเบียบฯจะมีผลบังคับใช้ ยกเว้นกรณีเดียวคือ พวกที่เบิกภายหลังที่มีหนังสือให้ชะลอการจ่าย ต้องถูกดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

          ๑)ท่านที่เบิกจ่ายเงินมาก่อนหน้านี้ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ - จนถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ได้รับการยกเว้น
          ๒)ท่านที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม ก่อนที่หนังสือเดือนธันวาคมปี ๒๕๕๒ จะออกมา ได้รับการยกเว้น
          ๓)นอกนั้น อาจได้รับการดำเนินการทางวินัย และคืนเงิน ครับ

 

รายละเอียดคลิกที่นี่

 

ร่วมรับฟ้งการบรรยายสรุปเรื่องนี้อย่างชัดเจนจาก ผอ.สุรเกียรติ  ฐิตะฐาน ได้ในการประชุมสัมมนา เรื่อง การเบิกจ่ายตรง การบริหารงานบุคคล และสิทธิประโยชน์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนสิ้นปีงบประมาณ เพื่อการจัดการที่ถูกต้อง

อย่าพลาด ผอ.สุรเกียรติฯ รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง บรรยายวันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

--------------------------------------

 
 

ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand