ข่าวความเคลื่อนไหวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ :  ประธานรัฐสภาเห็นชอบร่างพ.ร.บ.บุคคลท้องถิ่นฯเข้าลักษณะหมวด5แล้ว
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  01 ม.ค. 51     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  5715  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
 

ประธานรัฐสภาวินิจฉัยเห็นชอบร่างกฎหมายบุคคลท้องถิ่นแล้ว

-----------------------------

          ภายหลังจากที่คนท้องถิ่น 10,000 กว่าคนเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ....เมื่อ 22 สิงหาคม 2555 บัดนี้ ประธานรัฐสภาลงนามเห็นชอบให้ร่างกฎหมายดังกล่าวเข้าลักษณะหมวด 5 ที่รัฐสภาสามารถพิจารณาได้ และได้ส่งบัญชีรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายนี้ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศแล้ว เพื่อให้ผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายสามารถร้องคัดค้านได้ ระหว่าง 24 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2556 หากพ้นกำหนดก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการวินิจฉัยว่า กฎหมายนี้ เป็นกฎหมายการเงินที่ต้องให้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ลงนามเห็นชอบหรือไม่ และเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมของรัฐสภาต่อไป ในการนี้ ขอขอบคุณข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อปท.ทุกท่านที่ร่วมเสนอชื่อในครั้งนี้ จนมาถึงจุดที่เห็นทิศทางที่ดีขึ้น

 
 

ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand