ที่ เรื่อง วันที่เพิ่มข่าว
..
  สตง.ให้เรียกคืนเงินทุนการศึกษาฯและห้ามส่วนราชการขอเงินอปท.

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒ (ภาคกลาง-ตะวันออก) ท้กท้วงกรณีอปท.ให้ทุนการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของอปท.ตามหลักเกณฑ์มหาดไทย ชี้มหาดไทยไม่มีอำนาจออกหลักเกณฑ์ลักษณะนี้ พร้อมนี้ยังมีกรณีสตง.ห้ามส่วนร...

24 ส.ค. 54
..
  สมาคมข้าราชการฯจับมือสมาคมพนักงานเทศบาลฯเข้าพบมท.1

เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. ของวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย นำโดยนายสรณะ เทพเนาว์ นายกสมาคมฯ ร่วมกับสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น(แห่งประเทศไทย) นำโดย นายคีตะพิชณ์ สิริภูบาล...

17 ส.ค. 54
..
  ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นยื่นทรัพย์สินภายใน ...

ปปช.กำหนดให้ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินภายใน ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ นี้

10 ส.ค. 54
..
  ร่างค่าตอบแทนผู้บริหารอบต.-สมาชิกสภาอบต.ใหม่

ตรวจสอบร่างค่าตอบแทนผู้บริหารอบต. และสมาชิกสภาอบต.ตามมติ ครม. ร้อยละ ๒๐ ได้ที่นี่ พร้อมร่างระเบียบมท.ให้การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจบที่ผู้บริหารท้องถิ่น

21 ก.ค. 54
..
  รำลึกเมื่อวันวาน...วันนี้ เราต้องหันกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง

ประมวลภาพเมื่อครั้งเดินทางไปกระทรวงมหาดไทย วันนี้ คงต้องหันกลับมาร่วมใจกันอีกครั้ง เมื่อรัฐบาลชุดใหม่ใกล้จะคลอด

14 ก.ค. 54
..
  สมาคมข้าราชการฯเปิดสำนักงานใหญ่เดินหน้าสู่ปณิธานในการก่อตั้ง

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๙ น. นายชัยสิทธิ์ อาศิระวิชัย ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ และประธานชมรมท้องถิ่นจังหวัด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานใหญ่ สมาคมข้ารา...

13 มิ.ย. 54
..
  ไฟเขียวเพิ่มเงินเดือนผู้ว่าฯกทม.-อปท.

ผู้ว่าราชการกทม.และข้าราชการการเมืองอื่นของกทม.ให้เพิ่มเงินเดือนไม่เกินร้อยละ 9 ของฐานเงินเดือนเดิม ส่วน ส.ก. ส.ข. เทศบาล อบจ. และอบต. ให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มไม่เกินร้อยละ 20 โดยให้ใช้เงินขององค์กา...

05 พ.ค. 54
..
  รายชื่ออบต./เทศบาล/อบจ.ที่ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ตรวจสอบรายชื่ออบต./เทศบาล/อบจ. ที่เข้าร่วมเสนอร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.. กว่า 9,000 ราย ชื่อ

01 เม.ย. 54
..
  ผู้ป่วยด้วยโรคร้ายแรงรายงานตัวด่วน

กรมส่งเสริมฯ มีหนังสือแจ้งให้ อปท.ที่มีบุคลากรซึ่งมีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (ข้าราชการฯ,ลูกจ้างประจำ,นายกอปท.,ครอบครัว) ซึ่งป่วยที่โรคร้ายแรงและเรื้อรัง รายงานข้อมูล เพื่อดำเนินการให้ค...

22 มี.ค. 54
..
  ขอความร่วมมือส่งแบบฟอร์มเข้าชื่อเสนอร่าง พ.ร.บ.เพิ่มเติม ด่วน !!!

ขอความร่วมมือเพื่อน ๆ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ช่วยจัดส่งแบบฟอร์มเข้าชื่อเสนอร่าง พ.ร.บ.ด่วน

30 มี.ค. 54
..
  รวมพลังคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น (๒๑-๒๒ ก.พ.)

สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น ร่วมกับองค์กรภาคี ๑๕๔ องค์กร ขอเชิญข้าราชการส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเข้าร่วแสดงพลังครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อร่วมผลักดันร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น และกองทุน...

10 ก.พ. 54
..
  “มาร์ค” ปัดประชานิยมขึ้นเงินเดือน กร้าว อบต.ห้ามหือสั่งแขวนงบ

“อภิสิทธิ์” ปัดสวมบทซานตาคลอส แจกแหลกสิ้นปี ปากแข็งอ้างขึ้นเงินเดือนนักการเมือง เพื่อยึดโยงระบบ โบ้ยเอื้อประโยชน์พวกพ้อง แต่เพื่อความเท่าเทียม ส.ส.ชุดใหม่ ไม่หวั่น อบต.ปลุกม็อบต้าน กร้าวไม่มีสิทธิ์...

14 ธ.ค. 53
..
  ขยายเวลาการเข้าชื่อเสนอร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ....

สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น(แห่งประเทศไทย ขยายเวลาการเข้าชื่อเสนอร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.... เพื่อเสนอต่อรัฐสภา

21 ม.ค. 54
..
  มหาดไทยเพิ่มเติมค่าตอบแทนผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต.

ดูรายละเอียดเงินค่าตอบแทนที่รัฐมนตรีมหาดไทยได้ลงนามเห็นชอบแล้ว มีผลวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔

09 ธ.ค. 53
..
  รองปลัดฯ/ผอ.กอง/หน.ส่วนเตรียมเฮ...ก.กลางชงเรื่องเงินประจำตำแหน่งแล้ว

หลังจากที่ รองปลัดฯ ผอ.กอง และหน.ส่วนราชการ ในอปท.ได้ผลักดันเรื่องเงินประจำตำแหน่งมาหลายปี บัดนี้ อนุโครงสร้างฯก.กลางเตรียมเสนอเรื่องให้ ก.กลางพิจารณาเห็นชอบแล้ว รายละเอียดคลิก

15 พ.ย. 53
..
  สมาพันธ์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพบฯพณฯนายกรัฐมนตรีแล้ว

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 28 ก.ค. 2553 คณะผู้แทนสมาพันธข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นเข้าพบ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นคำร้องขอให้รัฐบาลจัดตั้งกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

29 ก.ค. 53
..
  รายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอจัดตั้งกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลล่าสุด

ตามที่สมาพันธ์ข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นไทย ได้เป็นศูนย์กลางได้การรวบรวมรายชื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อร่วมลงชื่อยื่นคำร้องต่อรัฐบาลในการขอให้มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล...

26 ก.ค. 53

..
มีจำนวนทั้งหมด 97 เรื่อง
  หน้าที่ : ย้อนหลัง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5ท่านสามารถร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทีมงานกลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น
โดยการสั่งซื้อซีดีรวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพียงแผ่นละ 150 บาทเท่านั้น


cd

 

ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand