ที่ เรื่อง วันที่เพิ่มข่าว
..
  เสียงสะท้อนจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาลฯ

วันนี้ มีโอกาสเข้าไปชมเว็บฯ สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้เจอกระทู้หนึ่งที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาลฯ และการให้บริการของสหกรณ์แห่งนี้ จึงขออนุญาตนำมาเผยแ...

18 พ.ย. 55
..
  15 ต.ค.-กาฬสินธุ์นำร่องอนุมัติกำหนดตำแหน่งปลัดอบต.8

ต้องขอชื่นชมท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ และปลัดอบต.ผู้แทนใน ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ที่นำร่องกำหนดประเมินตัวชี้วัดปลัดอบต.ระดับ 8 ในอบต.ขนาดกลางเป็นกรณีพิเศษ 12 ต.ค. และประชุมอนุมัติวันที่ 15 ต.ค.นี้

04 ต.ค. 55
..
  สมาคมสันนิบาตเทศบาลการันตีรัฐบาลจ่ายเงินให้ท้องถิ่นตามนโยบาย

มติชนรายงานกรณีส.ท.ท.นำมวลคนท้องถิ่นเรียกร้องเงินชดเชยนโยบายปริญญาตรีหมื่นห้าได้แน่นอน ฉะนั้น อปท.ที่อ้างนโยบายรัฐบาลและฉวยโอกาสปลดพนักงานจ้างออกสมควรถูกเชือด

22 ก.ย. 55
..
  ดาวน์โหลดเอกสารเตรียมสอบปลัดอบต.ระดับ 8 รอบธันวาคม

ปลัดอบต.ท่านใดผ่านการประเมินองค์กรเพื่อขอกำหนดตำแหน่งปลัดอบต.ระดับ 8 กรณีพิเศษ ในอบต.ขนาดกลาง เรียบร้อยแล้ว ดาวน์โหลดเอกสารอื่น ๆ เช่น ประกาศรับสมัครสอบ ปฏิทินการสอบ ฯลฯ ได้ที่นี่

16 ต.ค. 55
..
  ขออาสาสมัครรวบรวมรายชื่อเสนอร่างพ.ร.บ.(เก็บตก)

ด้วยได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่รัฐสภาว่า ตามที่สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นฯได้เสนอร่างพรบ.ระเบียบขรก.ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ...นั้น ปรากฎในเบื้ิองต้นว่ามีรายชื่อเกิน 10,000 รายชื่อมาเพียง 100 กว่า...

05 ก.ย. 55
..
  นัดรวมพลคนท้องถิ่น ทวงเงิน พ.ช.ค. (นโยบาย ป.ตรี 15,000 บาท)

4 กันยายน...สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมอบต.แห่งประเทศไทย สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดมพลคนท้องถิ่น ตบเท้าพบ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

30 ส.ค. 55
..
  สรุปผลการประชุมจัดตั้งกอทุนค่ารักษาพยาบาล

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้สรุปผลการประชุมคณะทำงานจัดตั้งกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 ก.ค.2555 อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว

02 ก.ย. 55
..
  ๑๕ ปีปลัดอบต....ก้าวสู่อนาคตอย่างไร

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ "รศ.วุฒิสาร ตันไชย" รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ๑๕ ปีปลัดอบต. ก้าวสู่อนาคตอย่างไร ได้พูดถึงบทบาทปลัดอบต.ตลอด ๑๕ ปีที่ผ่านมาอย่างน่าสนใจ รายละเอียดคลิก

30 ก.ค. 55
..
  รมว.สาธารณสุขรับปาก 6 เดือน กองทุนค่ารักษาพยาบาลท้องถิ่นแล้วเสร็จ

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่สำนักงาน สปสช. มีประชุมพิจารณาร่าง พรฎ.จัดตั้งกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลขรก.ท้องถิ่น ที่ประชุมเห็นชอบตาม สปสช.เสนอแล้ว

26 ก.ค. 55
..
  สมาคมข้าราชการฯ มอบเงินช่วยเหลือป.ณัฐพร 150,000 บาท

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2555 นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย มอบเงินจำนวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท) ให้ นางณัฐพร บุญเพศ หรือ ภูศรีฤทธิ์ ปลัดอบต.สำโร...

27 พ.ค. 55
..
  ได้เสียทีหมื่นห้ามาแล้วครับ

กว่าจะจับปากกาลงนามได้ก็ล่วงเลยไปหลายเดือน บัดนี้ รมช.มหาดไทย ลงนามในร่างประกาศให้เงินค่าครองชีพ 15,000 บาท ย้อนหลัง 1 เม.ย. 54 รายละเอียดคลิกได้แล้ว

14 พ.ค. 55
..
  ป.พิพัฒน์นำทีมพบสภาทนายความและอธิบดีกรมส่งเสริมฯทวงคืนความเป็นธรรมให้ป.ช่อแก้ว

เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย พร้อม นางสาวมณฑา เจริญสุขสุวรรณ ปลัดอบต.บางรักน้อย ประธานที่ปรึกษานายกสมาคมฯ นายวรพจน์ เข็มปั...

30 เม.ย. 55
..
  สมาคมข้าราชการฯยื่นหนังสือเปิดผนึกทวงความเป็นธรรมให้ปลัดฯช่อแก้ว

จากกรณี ที่ศาลปกครองนครราชสีมา มีคำพิพากษาเพิกถอนมติ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา คำสั่ง อบต.ขนงพระ และคำสั่ง อบต.ปากช่อง กรณีร่วมกันโยกย้ายนางสาวช่อแก้ว กุดโอภาส ปลัดอบต.ขนงพระไปเป็นรองปลัดอบต.ปากช่อง ...

23 เม.ย. 55
..
  ร่างหลักเกณฑ์กำหนดตำแหน่งปลัดอบต.ระดับ 8

สำนักงาน ก.อบต.มีหนังสือแจ้งให้จังหวัดดำเนินการสุ่มทดสอบแบบประเมินการกำหนดตำแหน่งปลัดอบต.ระดับ 8 ในอบต.ขนาดกลาง เป็นกรณีพิเศษ เพื่อทดสอบว่าหากกำหนดการผ่านที่ร้อยละ 80 จะมีอบต.ผ่านจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์

18 เม.ย. 55
..
  รับอาสาสมัครช่วยเหลือป.ช่อแก้ว เพื่อคืนความเป็นธรรม

รับอาสาสมัครพิทักษ์ระบบคุณธรรม ช่วย ป.ช่อแก้ว โคราช -จากกรณีที่ ศาลปกครองนครราชสีมา มีคำพิพากษาเพิกถอนมติ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมาที่มีมติให้นางสาวช่อแก้ว กุดโอภาส หรือ ป.หน่อยหน่า (อดีต) ปลัดอบต.ข...

14 เม.ย. 55
..
  กรมฯแจงธกส.กรณีการลงนามของปลัดฯเพื่อถอนเงิน

หลายครั้งหลายคราว อปท.หลาย ๆ แห่ง ไม่แน่ใจว่า กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ที่มิใช่ตำแหน่งปลัดอปท.เป็นผู้ลงนามในการถอนเงินฝากธนาคารนั้น ทำได้หรือไม่ วันนี้มี...

27 ก.พ. 55
..
  ก.อบต.เห็นชอบหลักเกณฑ์ปลัดอบต.ระดับ 8 ในอบต.ขนาดกลางแล้ว

วันนี้ ป.พัสกร ใยน้อย แจ้งข่าวมาว่า ก.อบต.ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันที่ ๒๕ ม.ค. ๕๕ เห็นชอบหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่ง ปลัดอบต.ระดับ ๘ ในอบต.ขนาดกลาง เรียบร้อยแล้ว แต่อบต.ที่จะผ่านได้ต้องได้คะแนนปร...

25 ม.ค. 55
..
  มหาดไทยตอบสตง.เรื่องทุนการศึกษาของอปท.

กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือด่วนมากที่ มท ๐๘๐๔.๓/๕๔๗๕ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตอบข้อทักท้วงของ สตง.ที่มีความเห็นว่า อปท.เบิกเงินค่าทุนการศึกษาไม่ถูกต้อง รายละเอียดคลิก

23 ม.ค. 55
..
  หลากหลายความเห็นจากกรณีสอบผดด.เป็นข้าราชการกรณีพิเศษ

ท่ามกลางความโกลาหลในการวิ่งเต้นและใช้เงินในการสอบครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นข้าราชการ กรณีพิเศษ ซึ่งปรากฎในสื่อมวลชนหลากหลายแล้ว ยังมีคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอีกจำนวนมาก ลองมาฟังความเห็นบางส่วน เ...

02 ต.ค. 54
..
  ดาวน์โหลดระเบียบฯเพิ่มค่าตอบแทนให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นได้แล้วที่นี่

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ รมต.มหาดไทย ได้ลงนามในระเบียบฯค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นฉบับใหม่แล้ว มีผลย้อนหลัง ๑ เมษายน ๒๕๕๔ รายละเอียดคลิก

20 ก.ย. 54

..
มีจำนวนทั้งหมด 97 เรื่อง
  หน้าที่ : ย้อนหลัง | 1 | 2 | 3 | 4 5 | ถัดไป



ท่านสามารถร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทีมงานกลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น
โดยการสั่งซื้อซีดีรวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพียงแผ่นละ 150 บาทเท่านั้น


cd

 

ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand