ที่ เรื่อง วันที่เพิ่มข่าว
..
  วันนี้ที่รอคอยของหัวหน้าส่วนฯ ในที่สุดก็(กำลังจะ) มา

วันนี้ (3 ก.ย.)กรมส่งเสริมฯแจ้งหนังสือประกาศให้เงินประจำตำแหน่งของรองปลัดฯและหัวหน้าส่วนเรียบร้อยแล้ว รอเข้า ก.จังหวัดอีกครั้งเดือนนี้ (ทันริเปล่า)

03 ก.ย. 56
..
  กรมส่งเสริมฯ ยกร่างแก้ไขระเบียบฯค่ารักษาพยาบาลคนท้องถิ่นใหม่

วันนี้ (18 ก.ค. 56) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เชิญผู้แทนสมาคมฯต่าง ๆ ประชุมหารือเพื่อยกร่างระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลใหม่ เพื่อรองรับการเบิกจ่ายตรง อ่านรายละเอียดร่างระเบียบเบิกจ่ายใหม...

17 ก.ค. 56
..
  ด่วน..800 อปท.ยังไม่ลงทะเบียนบันทึกสิทธิ์เบิกจ่ายตรง/ขยาย 7 ก.ค.นี้

ได้รับแจ้งจาก สปสช.ว่า มีอปท.จำนวน 800 แห่ง จาก 8,000 กว่าแห่งยังไม่บันทึกข้อมูลใด ๆ สปสช.ขยายเวลาถึง 7 ก.ค.เท่านั้น รายละเอียดคลิกด้านล่างนี้

05 ก.ค. 56
..
  กองทุนค่ารักษาพยาบาลฯวืด 7,500 ล้านบาท

คณะกรรมการการกระจายอำนาจฯไม่เห็นชอบให้จัดสรรเงินเพิ่มให้กองทุนค่ารักษาพยาบาลคนท้องถิ่นเพิ่มเติมตามที่กรมส่งเสริมฯและสปสช.ร้องขอ

04 ก.ค. 56
..
  สภาผู้แทนฯแจ้งนายกรัฐมนตรีลงนามรับรองร่างกฎหมายบุคคลท้องถิ่นแล้ว

-เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้มีหนังสือแจ้งไปยังเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับรองร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ....

14 มิ.ย. 56
..
  ผิดตรงไหน

วันนี้ มีน้องคนหนึ่ง แจ้งว่า ได้ลาพักผ่อน 3 วัน / แต่ถูกนำชื่อประจาน เขาว่า เขาผิดตรงไหน

13 มิ.ย. 56
..
  การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล

ด่วน...? สปสช. แจ้ง อปท.ทั่วประเทศ ส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลสำหรับผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลเพื่อให้เบิกจ่ายตรงได้ทันในวันที่ 1 ต.ค.นี้

20 พ.ค. 56
..
  Mr.

1

03 ม.ค. 51
..
  Mr.

1

02 ม.ค. 51
..
  Mr.

1

01 ม.ค. 51
..
  ประธานกรรมการ.ถ.ลงนามในประกาศเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนแล้ว

ประกาศก.ถ.เรื่องเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนและโครงสร้างเงินเดือนปี51,54เรียบร้อยแล้ว มีผลตั้งแต่ 18 เมษายน 2556 เป็นต้นไป

22 เม.ย. 56
..
  ร่างระเบียบมท.ว่าด้วยเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ

ตรวจสอบและดาวน์โหลดร่างระเบียบมท.ว่าด้วยการให้เงินโบนัสของท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายเงินโบนัส มีผลย้อนหลังได้ที่นี่

09 ส.ค. 56
..
  ข่าวด่วน..สำนักงบฯตั้งแง่ไม่สน MOU นายกฯปู

ข่าวด่วนจาก สปสช.แจงสำนักงบฯไม่เห็นด้วยให้ สถ.ตั้งงบเข้ากองทุน เสนอให้อปท.ส่งเองเหมือน กบท. วุ่นวายแน่ พร้อมไม่สน MOU นายกปู

26 มี.ค. 56
..
  กรมส่งเสริมฯจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปงวดสุดท้ายแล้ว

กรมส่งเสริมฯ แจ้งจัดสรรเงินอุดหนุนตาม ก.กระจายอำนาจฯงวดสุดท้าย เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งแจ้ง อปท.เสนอโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอีกกว่า 18,000 ล้านบาท

21 มี.ค. 56
..
  สปสช.เขต 11 เดินหน้าให้อปท.บันทึกข้อมูลสิทธิค่ารักษาพยาบาลแล้ว

หลังการลงนาม MOU และ สปสช. รับนโยบายจัดเต็มเรื่อง การเบิกจ่ายตรง ให้ อปท. บัดนี้ สปสช.รวม 12 เขตทั่วประเทศ เริ่มเดินหน้าให้ อปท.บันทีกข้อมูลผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลแล้ว

18 มี.ค. 56
..
  สมาคมฯยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อร้องขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นกฎหมายบุคคลท้องถิ่นไม่ชอบด้วยรัฐธรร...

09 มี.ค. 56
..
  ประธานรัฐสภาเห็นชอบร่างพ.ร.บ.บุคคลท้องถิ่นฯเข้าลักษณะหมวด5แล้ว

หลังที่คนท้องถิ่น 10,000 กว่าคนเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายบุคคลท้องถิ่นเมื่อ 22 สิงหาคม 2555 บัดนี้ ประธานรัฐสภาลงนามเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวเข้าลักษณะหมวด5ที่รัฐสภาสามารถพิจารณาได้ และได้ส่งบัญชีรายชื...

01 ม.ค. 51
..
  ความเคลื่อนไหวการจัดตั้งกองทุนค่ารักษาพยาบาล

รมว.สาธารณสุข แจงครม.เรื่องการจัดตั้งกองทุนค่ารักษาพยาบาลข้าราชการส่วนท้องถิ่นและการเบิกจ่ายเงินกรณีฉุกเฉิน ประสบเหตุที่ไหน ใกล้ที่ใดเข้าที่นั่น ไม่ต้องสำรองจ่าย ครอบคลุมอปท.ด้วย

02 ม.ค. 51
..
  ข้าราชการท้องถิ่นที่โดนวินัยฯ มีทางรอด ยื่นศาลรัฐธรรมนูญนัด 15:01:2013

ขอเชิญร่วมยื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดินวันที่ 15 มกราคม 2556 เวลา 11.00 น. ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อปท.ทุกสังกัดร่วมยื่นคำร้องต่อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ...

07 ม.ค. 56
..
  ผลการประชุมจัดตั้งกองทุนค่ารักษาพยาบาลท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 ได้มีการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างเอกสารแนบท้าย MOU เพื่อการจัดตั้งกองทุนค่ารักษาพยาบาลท้องถิ่น คืบหน้าไปด้วยดี รายละเอียดคลิกที่นี่

04 ม.ค. 56

..
มีจำนวนทั้งหมด 97 เรื่อง
  หน้าที่ : ย้อนหลัง | 1 | 2 | 3 4 | 5 | ถัดไปท่านสามารถร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทีมงานกลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น
โดยการสั่งซื้อซีดีรวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพียงแผ่นละ 150 บาทเท่านั้น


cd

 

ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand