ที่ เรื่อง วันที่เพิ่มข่าว
..
  สตง.จังหวัดเลยเข้ม "สั่งอปท."คืนโบนัสภายใน 29 สิงหาคมนี้

จังหวัดเลย แจ้งให้อปท.ถือปฏิบัติตามหนังสือสตง.จังหวัดเลยที่แจ้งให้อปท.ใดเบิกโบนัสปี 55,56 ต้องคืนภายใน 29 สิงหาคมนี้ พร้อมให้ดำเนินการทางวินัย

26 ส.ค. 57
..
  "เชืือ ฮั่นจินดา" สั่งลุยเบิกโบนัส อย่ากลัว สตง.

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา นายเชื้อ ฮั่นจินดา ประธานสมาพันธ์ปลัดอบต.ยุอปท.ที่ยังไม่เบิกโบนัส อย่าไปรอหนังสือสั่งการมหาดไทย อย่ากลัว สตง. ให้เบิกโบนัสทันที

20 ส.ค. 57
..
  Mr.

ด้วย หัวหน้าธงชัย ศรีงิ้วราย ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายฝึกอบรมของอปท.ได้เสียชีวิตด้วยโรคปัจจุบัน เมื่อ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ กำหนดฌาปนกิจวันเสาร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕...

01 ม.ค. 51
..
  คสช.ประกาศดองเค็มเลือกตั้งอปท./ให้ปลัดฯปฏิบัติหน้าที่นายกฯ

คสช.มีประกาศที่ 85/2557 ให้มีการสรรหาสมาชิกที่ครบวาะหรือพ้นจากตำแหน่ง โดยไม่ต้องให้มีการเลือกตั้ง และให้ปลัดฯปฏิบัติหน้าที่นายกอปท.

01 ม.ค. 51
..
  บัญชีค่าจ้างลูกจ้างประจำ/ค่าตอบแทนพนักงานจ้างฉบับใหม่ ประกาศใช้แล้ว

เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค.ที่ผ่านมา ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะปฏิบัติราชการแทนรมว.มหาดไทย ลงนามประกาศใช้บัญชีค่าจ้างลูกจ้างประจำ/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ฉบับใหม่ เรียบร้อยแล้ว รวม ๓ ฉบับ

12 ก.ค. 57
..
  สตง.สุรินทร์นำร่อง ฟันวินัยข้าราชการอปท.ที่เบิกโบนัสไม่รอมหาดไทย

สตง.จังหวัดสุรินทร์ แจ้งให้ผู้ว่าฯ ดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการอปท.ที่เบิกโบนัสไปก่อนที่มหาดไทยจะกำหนดหลักเกณฑ์

01 ม.ค. 51
..
  ปลัดอบต.ทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน เสียชีวิต

ด้วยท่านปลัดอบต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน ได้เสียชีวิตลงด้วยโรคปัจจุบัน กำหนดฌาปนกิจวันที่ 19 มิ.ย. 57 จึงขอแจ้งให้ญาติ พี่น้อง เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ของท่านปลัดฯได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ...

18 มิ.ย. 57
..
  สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

นายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เป็น "สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย" แล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เป็นต...

04 มิ.ย. 57
..
  ระเบียบโบนัสฯประกาศในราชกิจจานุเบกษาพร้อมแนวทางการเบิกจ่าย

ระเบียบมท.ว่าด้วยการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ของคนท้องถิ่นประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผล 17 พ.ค.57 พร้อมกันนั้น สถ.เตรียมแจ้งเวียนแนวทางการเบิกจ่าย "ให้ใช้เงินปี 2557" รวม 3 ปีร...

18 พ.ค. 57
..
  ก.อบต.แจ้ง ก.จังหวัดทบทวนการประเมินกำหนดตำแหน่งปลัดฯ 8 ใหม่ทั่วประเทศ

ก.อบต.ส่งหนังสือ ให้ ก.จังหวัด ดำเนินการทบทวนผลการประเมิน การกำหนดตำแหน่งปลัดอบต.ระดับ 8 ใหม่ทั้งหมด

07 พ.ค. 57
..
  กรมส่งเสริมฯ แจ้งให้ใช้แบบทางการเงินใหม่

กรมส่งเสริมฯได้มีหนังสือแจ้ง การกำหนดแบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

07 พ.ค. 57
..
  คัดค้านมติก.อบต.

เมื่อ ๑๓ ก.พ. ชมรมปลัดอบต.จังหวัดเชียงใหม่ ยื่นหนังสือคัดค้านมติก.อบต. กรณีมีมติให้แต่ละจังหวัดตรวจประเมินการกำหนดตำแหน่งของปลัดอบต.ระดับ 8 ใหม่ทั้งหมด

15 ก.พ. 57
..
  ชมรมปลัดอบต.มีมติ 4 มาตรการตอบโต้ ก.กลาง

จากการที่มี กระแสข่าวว่า "ก.อบต." มีมติให้ตรวจประเมิน อบต.ขนาดกลางที่กำหนดตำแหน่งปลัดอบต.ระดับ 8 เป็นกรณีพิเศษ ใหม่ทั้งหมดทั่วประเทศ ชมรมปลัดอบต.เชียงใหม่จึงมีมติ ใช้ 4 มาตรการตอบโต้ ก.กลาง

10 ก.พ. 57
..
  เงินอุดหนุนทั่วไปปี ๒๕๕๗ จ่ายงวดเดียว (ลดลงจากเดิม)

กรมส่งเสริมฯแจ้งยอดจัดสรรเงินอุดหนุนอปท.ทั่วประเทศ โดยสามารถตรวจสอบยอดเงินจัดสรรจาก ก.กระจายอำนาจ เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งดูคร่าว ๆ แล้วลดลงจากปีก่อน

16 ธ.ค. 56
..
  กฤษฎีกาชี้ "กรมส่งเสริมฯไร้อำนาจออกหลักเกณฑ์ทุนการศึกษาให้อปท."

หลังจากคลุมเครือมานาน บัดนี้ คกก.กฤษฏีกาชี้แล้ว กรมส่งเสริมฯ ไร้อำนาจออกหลักเกณฑ์ให้ อปท.ตั้งงบทุนการศึกษา พร้อมชี้ มท.ควรตรวจสอบอำนาจกรมส่งเสริมฯ

25 พ.ย. 56
..
  เปิดรับสมัครแล้ว สอบเข้ารับราชการในอปท.ทั่วประเทศ

กสถ.ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการในอปท.ทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว ภายหลังรอคอยมายาวนาน สมัคร ๔ - ๒๖ ธ.ค. ๕๖ นี้ คาดสอบ ๑๙ ม.ค. ๕๗ รายละเอียดคลิกที่นี่

21 พ.ย. 56
..
  สุดท้ายก็เหมือนเดิม รมช.ขอเวลาส่งกฤษฎีกาตามคาด

การรวมตัวของข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อกดดันรมช.มหาดไทยลงนามในร่างระเบียบว่าด้วยเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สุดท้าย มท.๒ ไม่เปลี่ยนใจ ขอส่งกฤษฏีกาก่อน.......

27 ก.ย. 54
..
  อปท.เชียงราย รุมสวด มท.เรียกคืนเงินโบนัส/สั่งลงโทษวินัย-กระทบขวัญการทำงาน

อปท.เชียงราย รุมสวด มท.เรียกคืนเงินโบนัส/สั่งลงโทษวินัย-กระทบขวัญการทำงาน

17 ก.ย. 56
..
  ในที่สุด มหาดไทยยอมมีหนังสือสั่งระงับการเรียกเงินโบนัสคืน

วันนี้ กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ให้ระงับการเรียกเงินโบนัสคืนจาก อปท.ตามข้อทักท้วงของ สตง.แล้ว ยกเว้น กรณีจ่ายหลังหนังสือขะลอการจ่าย

10 ก.ย. 56
..
  ตรวจสอบรายชื่อผู้ร่วมทำบุญจัดสร้างอาคาร สโมสรคนท้องถิ่น : โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้อ...

24 กันยายน ศกนี้ ขอเชิญคนท้องถิ่นทั่วไทย ร่วมสร้างปรากฎการณ์ใหม่ ด้วยการมีส่วนร่วมในการก่อสร้างอาคาร "สโมสรคนท้องถิ่น" ณ จังหวัดเชียงใหม่ (ตรวจสอบรายชื่อผู้ร่วมบริจาค/ร่วมทำบุญที่นี่)

15 ก.ย. 56

..
มีจำนวนทั้งหมด 97 เรื่อง
  หน้าที่ : ย้อนหลัง | 1 | 2 3 | 4 | 5 | ถัดไปท่านสามารถร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทีมงานกลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น
โดยการสั่งซื้อซีดีรวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพียงแผ่นละ 150 บาทเท่านั้น


cd

 

ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand