ที่ เรื่อง วันที่เพิ่มข่าว
..
  ตัวอย่างคำฟ้องต่อศาลปกครองกรณีการสอบคัดเลือกสายงานผู้บริหาร

ท่านที่ไปสอบคัดเลือกสายงานผุ้บริหารท้องถิ่น (อำนวยการ/บริหาร ต้น กลาง ) มีความประสงค์ต้องการฟ้องต่อศาลปกครอง สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างคำฟ้องได้ที่ีนี่

11 พ.ค. 61
..
  สรุปมติคณะกรรมการสมาคมฯครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

คณะกรรมการสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ เดินหน้าก่อสร้างอาคารสโมสรคนท้องถิ่น

31 ม.ค. 61
..
  ปลดล็อคบัญชีอบต.ชอนม่วง-ลพบุรี หลังรอมานาน

ก.อบต.ปลดล็อคบัญชีชอนม่วง จังหวัดลพบุรี ให้สามารถใช้บัญชีได้หลังรอคอยมานานนับปี บัดนี้ การตรวจสอบได้ข้อยุติ ก.อบต.จังหวัดลพบุรี จึงให้อบต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ ใช้บัญชีดังกล่าวเพื่อบรรจุแต่งตั้งต่อไปไ...

19 ก.ย. 60
..
  กรมส่งเสริมฯย้ายขรก.ภายในรวม 37 รายให้รายงานตัว 17 ก.ค.นี้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สั่งย้ายข้าราชการภายในสังกัดรวม 37 ราย ได้ผอ.ส่วนมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท่้องถิ่น คนใหม่ จากอุดรธานี แทนผอ.ศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ที่ครองตำแหน่งมายาวนาน ให้รายงานตัว...

12 ก.ค. 60
..
  ขอเชิญสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

ขอเชิญข้าราชการส่วนท้องถิ่นในสังกัดอบจ./อบต./เทศบาล ทุกตำแหน่ง สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รับสมัครเพียง 2,500 คนเท่านั้น รายละเอียดดูได้ที่นี่

13 ก.ค. 60
..
  ขอเชิญร่วมเช่าบูชาเหรียญในหลวงทรงกล้อง

สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ขอเชิญคนท้องถิ่นและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมบูชาเหรียญในหลวงทรงกล้อง ซึ่งจัดสร้างโดย สำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อปี ๒๕๔๒ ในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติในหลวงทรงมีพระชนมพรรษ...

19 ก.ย. 60
..
  ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรายงาน สปท.ฉบับเต็ม

ดาวน์โหลด ร่างประมวลกฎหมายอปท. ร่างให้ใช้ประมวลฯ และรายงานของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สปท. ฉบับเต็ม 430 หน้า

25 ส.ค. 59
..
  ยุบ ควบ รวม อปท.เริ่มเป็นจริงหลังรธน.ผ่านประชามติ

ยุบ ควบ รวม อปท.เริ่มเป็นจริงหลังรธน.ผ่านประชามติ -วันนี้ 17/8/59 มีการเผยแพร่ร่างพ.ร.บ.ประมวลกฎหมายท้องถิ่น ผ่ายสื่อออนไลน์ โดยร่างนี้แหล่งข่าวระบุว่า เป็นร่างที่คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปป...

18 ส.ค. 59
..
  มหาดไทยซักซ้อมการจัดทำงบประมาณ ปี 2560

กระทรวงมหาดไทย แจ้งเวียนหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ตามหนังสือลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

16 ก.ค. 59
..
  กรมสถ.กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบงบประมาณปี ๒๕๖๐

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

21 มิ.ย. 59
..
  คู่มือการบริหารงานบุคคลตามระบบแท่งของอปท.

คู่มือการบริหารงานบุคคลตามระบบแท่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดาวน์โหลดใบสั่งซื้อ และดูรายละเอียดได้ที่นี่

03 ม.ค. 51
..
  แนวทางการตอบข้อทักท้วงสตง.กรณีโทรศัพท์เคลื่อนที่

-จากที่สตง.เข้าตรวจอปท.ในหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และให้เรียกเงินคืนกรณีใช้บริการโทรศัพท์มือถือร่วมกับเครือข่ายทรูมูฟ นั้น -ได้ประสานผู้รับผิดชอบของจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ได้ทราบว่า เรื่องน...

07 มิ.ย. 58
..
  แนวทางการตอบข้อทักท้วงของสตง.กรณีทุนการศึกษา

-ท่านที่ถูกสตง.ทักท้วงเรื่องทุนการศึกษา เรียกคืนเงิน สามารถนำแนวทางการตอบข้อหารือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งตอบข้อหารือให้จังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นแนวทางตอบข้อทักท้วงได้ครับ (ยังไม่ต้องคืนเง...

07 มิ.ย. 58
..
  ขอเชิญร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพป.โจ

-วันนี้ (๖ พ.ค. ๕๘) เวลา ๑๖.๐๐ น. จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ท่านปลัดนพรัตน์ ธนะศรี (ป.โจ) ปลัดอบต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง ณ เมรุ วัดกันทรารมณ์ ตำบลดูน อ.กันทรารมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ (บ้านเกิด) โดยมีน...

06 พ.ค. 58
..
  ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลศพ ปลัดอบต.ทางเกวียน จ.ระยอง

-วันนี้ 4 พ.ค.58 เวลา 18.00 น. ขอเชิญเพื่อนๆ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง อปท.ร่วมเป็นเจ้าภาพกับสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย สวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ นายนพรัตน์ ธนะศรี หรือ ป.โจ ป...

04 พ.ค. 58
..
  ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับใหม่ (ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ)

ขอเชิญคนท้องถิ่น ร่วมกันศึกษาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับใหม่ ล่าสุด ซึ่งคณะกรรมาธิการยกร่างเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว ดาวน์โหลดได้ที่นี่

18 เม.ย. 58
..
  เงินอุดหนุนหายไปกว่าครึ่งเพราะอะไร?

อปท.ต่างงงไปตามๆ กันว่า เงินอุดหนุนทั่วไปปี ๒๕๕๘ หายไปไหนกว่าครึ่งหนึ่ง จากที่กรมส่งเสริมฯ แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนปี 2558 ว่ามีเพียงงวดเดียว

03 ม.ค. 58
..
  ร่วมต้าน You Local

ด้วยมีกลุ่มบุคคลที่ประสงค์ร้ายต่อท้องถิ่นมุ่งทำลายท้องถิ่น หยิบเรื่องโน้นเรื่องนี้ มาบิดเบือนลงในเฟสบุ๊คชื่อ กลุ่ม you Local. จึงขอคนท้องถิ่นร่วมต้านและประณามกลุ่มนี้โดยทั่วกัน

13 ก.ย. 57
..
  ยิ่งกว่าสัญญาทาส : ลูกจ้างท้องถิ่น

ท่านที่อยู่นอกวงการท้องถิ่น หรือท่านที่เป็นผู้นำทางองค์กรด้านการจ้างแรงงาน อาจไม่เชื่อว่า ลูกจ้างอปท.หลายแห่งจำยอมเซ็นต์ "สัญญาทาส" และแทบไม่เชื่อว่านี่มันคือเมืองไทยหรือเปล่า

03 ก.ย. 57
..
  แจ้งพนักงานจ้างอปท.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มร้อง คสช.ที่นี่

แจ้งให้พนักงานจ้างอปท.ที่ได้รับผลกระทบหรือคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากนโยบาย คสช.เรื่องเพิ่มเงินเดือน 8% ของข้าราชการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่

26 ส.ค. 57

..
มีจำนวนทั้งหมด 94 เรื่อง
  หน้าที่ : 1 2 | 3 | 4 | 5 | ถัดไปท่านสามารถร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทีมงานกลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น
โดยการสั่งซื้อซีดีรวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพียงแผ่นละ 150 บาทเท่านั้น


cd

 

ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand