ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๒

ลำดับที่
รายละเอียด
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ รายละเอียดคลิกที่นี่
2
รายงานบันทึกการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๒ รายละเอียดคลิกที่นี่(ไฟล์ acrobat - pdf)
1
สรุปสาระสำคัญการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๒ รายละเอียดคลิกที่นี่  

 

ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๑

ลำดับที่
รายละเอียด
11
รายงานบันทึกการประชุม ก.อบต.ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ รายละเอียดคลิกที่นี่
10
รายงานบันทึกการประชุม ก.อบต.ครั้ งที่ ๔/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ รายละเอียดคลิกที่นี่
9
รายงานบันทึกการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ รายละเอียดคลิกที่นี่
8
สรุปสาระสำคัญการประชุม ก.อบต.ครั้งที่ ๙/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ รายละเอียดคลิกที่นี่
7
สรุปสาระสำคัญการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ รายละเอียดคลิกที่นี่
6
สรุปสาระสำคัญการประชุมก.อบต.ครั้งที่ ๗/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๕๑ รายละเอียดคลิกที่ีนี่   
5
สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ รายละเอียดคลิกที่นี่
4
รายงานบันทึกการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ รายละเอียดคลิกที่นี่
3
สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ รายละเอียดคลิกที่นี่
2
สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๑ รายละเีอียดคลิกที่นี่
1
สรุปผลประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑ รายละเีอียดคลิกที่นี่

 

หมายเหตุ.- ขอขอบคุณ จ.ส.อ.วัฒนชัย บุญมานะ ปลัดอบต.สนามจันทร์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา อดีตกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) (ปี ๒๕๕๑) และ นายทวีศักดิ์ ศรีทองกิติกูล ปลัดอบต.เขาจ้าว จ.ประจวบคีรีขันธ์ กรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ก.อบต. (คนปัจจุบัน - ปี ๒๕๕๒) ที่ช่วยอนุเคราะห์จัดส่งเอกสารข้อมูลมาเผยแพร่

 


ท่านใดมีปัญหาหรืออุปสรรคหรือมีคำถาม หรือมีข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล
สามารถประสานและขอความช่วยเหลือ หรือ แจ้งปัญหาอุปสรรคได้ที่
ปลัดอบต.ผู้แทนพนักงานส่วนตำบล ใน ก.อบต. ซึ่งได้ประสานและยินดีให้การช่วยเหลือและให้คำปรึกษาเรียบร้อยแล้ว คือ


นายทวีศักดิ์ ศรีทองกิติกูล ปลัดอบต.เขาจ้าว จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 089-9821610

 

 

 

 

 

 


Web Design Articles
(๒๙-๐๕-๕๑)