เต้นรำภาคเหนือ
ช้าง   เชิญเยี่ยมชมเว็บไซต์ อบต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน  .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.pangmapha.org  [ 18 พ.ย. 53 ]
ช้าง   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ ค่ะ  .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.bangad-phrae.com  [ 17 มี.ค. 53 ]
ช้าง   องค์การบริหารส่วนตำบลนาแซง ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.nasaengnew.ob.tc  [ 17 มี.ค. 53 ]
ช้าง   สำนักงานเทศบาลตำบลสันพระเนตร 999 หมู่ที่ 3 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210  .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.sanphanet.go.th  [ 17 มี.ค. 53 ]
ช้าง   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://local.chiangmai.go.th  [ 20 มี.ค. 53 ]
ช้าง   เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.thailocalgov2010.com/winai_cm/index.html  [ 31 มี.ค. 53 ]
ช้าง   อบต.หนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด  .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.nongtakai.org  [ 26 เม.ย. 53 ]
ช้าง   อบต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.bongtan.go.th  [ 13 ส.ค. 54 ]
ช้าง   อบต.บ้านกลาง อ.เมืองฯ จ.นครพนม .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.baanklang.go.th  [ 13 ส.ค. 54 ]
ช้าง   อบต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.bangtangai.go.th  [ 13 ส.ค. 54 ]
ช้าง   อบต.ข้าวงาม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.khaongam.go.th  [ 13 ส.ค. 54 ]
ช้าง   เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.nang-non.com  [ 03 เม.ย. 53 ]
ช้าง   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าสายลวด .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.beanthal-tasay.ob.tc  [ 14 พ.ค. 53 ]
ช้าง   เทศบาลตำบลบ้านโคกครับ อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.bankhok.com   [ 11 พ.ค. 53 ]
ช้าง   อบต.กลางดง จังหวัดสุโขทัย  .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.klangdongsao.com  [ 17 มี.ค. 53 ]
ช้าง   ทต.ทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.thunghuachang.org  [ 31 พ.ค. 53 ]
ช้าง   เทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 51290 โทร/Fax 054367520 e-Mail : info@pongyangkhok.go.th  .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.pongyangkhok.go.th  [ 17 มี.ค. 53 ]
ช้าง   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.banpao-lampang.com  [ 10 มิ.ย. 53 ]
ช้าง   เทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ค่ะ .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.pongyangkhok.go.th  [ 27 มิ.ย. 53 ]
ช้าง   ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ เพื่อติดตามข่าวสารของ อบต.แม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปางคับผม .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  www.maeteep.com  [ 29 ก.ค. 53 ]
ช้าง   แก้ไขลิ้งเว็บไซต์ อบต.แม่ตีบ อ.งาว จ.ลำปาง  .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.maeteep.com  [ 15 ส.ค. 53 ]
ช้าง   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง มีความยินดีให้ประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ อบต. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทราบถึงข้อมูลกิจกรรมของทาง อบต. ซึ่งสามารถเยี่ยมชมได้ที่ http://www.maepa.net  .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.maepa.net  [ 08 ธ.ค. 53 ]
ช้าง   อบต.ไผ่ใหญ่ อ.บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.paiyai.com  [ 19 มี.ค. 53 ]
ช้าง   องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130 0-5538-4095 .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.wangnokan.com  [ 05 ส.ค. 53 ]
ช้าง   อบต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ยินดีต้อนรับค่ะ .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.bankhlong.go.th  [ 06 ก.ย. 53 ]
ช้าง   อบต.ปากทาง จังหวัดพิจิตร .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.paktang.go.th  [ 30 พ.ค. 53 ]
ช้าง   อบต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.nanphasing.org  [ 28 มิ.ย. 53 ]
ช้าง   อบต.เนินมะกอก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.noenmakok.go.th  [ 11 ส.ค. 55 ]
ช้าง   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ จังหวัดตาก  .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.nongbuanaur.ob.tc  [ 17 มี.ค. 53 ]
ภาคกลาง
ช้าง    องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ได้จัดทำเว็บไซต์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ การดำเนิน และความเคลื่อนไหว ภายในองค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  www.bangyai.go.th  [ 12 ม.ค. 54 ]
ช้าง    ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.salaengphan.go.th  [ 24 เม.ย. 53 ]
ช้าง    องค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  www.suansom.go.th  [ 17 พ.ค. 55 ]
ช้าง    ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.บางโฉลง .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.bangchalong.go.th  [ 27 ก.พ. 54 ]
ช้าง    อบต.ห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.huaypong.org  [ 17 มี.ค. 53 ]
ช้าง    อบต.ช่องสาริกา ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.chongsarika.go.th  [ 17 มี.ค. 53 ]
ช้าง    อบต.ลำสนธิ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี  .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http:// www.lamsonti.com  [ 18 พ.ย. 53 ]
ช้าง    องค์การบริหารส่วนตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.suankluay.com  [ 17 มี.ค. 53 ]
ช้าง    องค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี  .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.pangpouy.go.th  [ 17 มี.ค. 53 ]
ช้าง    เชิญเยี่ยมชมเว็บของ อบต.เขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.khaochangum.go.th  [ 11 มิ.ย. 53 ]
ช้าง    แจ้งเพิ่มเว็บไซต์ของอบต.ค่ะ .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  www.plaiklad.go.th  [ 08 มิ.ย. 53 ]
ช้าง    อบต.ปลายกลัด อ.บ้างซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา  .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.plaiklad.go.th  [ 10 มิ.ย. 53 ]
ช้าง    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.watkooschool tkd club.com  [ 27 ธ.ค. 53 ]
ช้าง    โรงเรียนขนาดเล็กใจกลางเมืองใหญ่ .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.watkooschool .hi5.com  [ 27 ธ.ค. 53 ]
ช้าง    เทศบาลนครปากเกร็ด นนทบุรี .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.pakkretcity.go.th/  [ 27 ธ.ค. 53 ]
ช้าง    อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์  .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.obt-nikhom.com  [ 17 มี.ค. 53 ]
ช้าง    อบต.โพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.prongmadua.org/thai/  [ 05 เม.ย. 53 ]
ช้าง    อบต.มาบแค อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.mabkae.org  [ 06 เม.ย. 53 ]
ช้าง    องค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.sampransao.com/  [ 15 เม.ย. 53 ]
ช้าง    สมาพันธ์นักบริหารงานการคลังจัดอบรมโครงการ พัฒนาสมรรถนะนักบริหารงานการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยภาย ใต้การบริหารพัฒนาราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รีบสมัครด่วน .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://for-thailand.com/klang.htm  [ 12 มี.ค. 54 ]
ช้าง    อบต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก  .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.tambon-saimoon.com  [ 17 มี.ค. 53 ]
ช้าง    เชิญเข้าเยี่ยมชมเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา :  .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.bang-pha.go.th  [ 19 พ.ย. 54 ]
ช้าง    อบต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.thakadan.go.th  [ 14 พ.ค. 53 ]
ช้าง    อบต.บางนายสี .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.bangnaisi.com  [ 14 พ.ค. 53 ]
ช้าง    เทศบาลตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  www.rangwai.org  [ 08 ธ.ค. 53 ]
ช้าง    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.thaihealth.or.th  [ 13 ส.ค. 54 ]
ช้าง    ขออนุญาติแนะนำสินค้า ป้ายไฟอักษรวิ่ง ที่ใช้สำหรับประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ทางบริษัทฯได้ออกแบบและผลิต จำหน่ายป้ายไฟทุกชนิด ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งลักษณะสินค้าของบริษัทฯมีหลายรูปแบบ เช่น ป้ายไฟอักษรวิ่งภายใน (In door),ป้ายไฟอักษรวิ่งภายนอก (Out door),ป้ายไฟLED สำหรับเช่างานEvent,ป้ายไฟ LED Full color,ป้ายไฟ Exchange Rates,ป้ายไฟ Counter Up/Down,CCTV ระบบ Security ด้วยกล้องวงจรปิด,ระบบกล้องวงจรปิด สามารถดูผ่าน Internet,ระบบกันขโมย เตือนการบุกรุก,งานชุดเครื่องขยายเสียง ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม,เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์,จอมอนิเตอร์รับภาพ ในส่วนของราคานั้น ราคาขึ้นอยู่กับขนาคกว้างยาว และชนิดของหลอด ผลิตตามแบบตามความต้องการของลูกค้า ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัทพันเงินโกลด์เนทจำกัด คุณสุพัฒน์ (หน่อย) สุกันทา Tel. 0-2919-5475 , 085- 7013425 Fax.0-2918-2130 E-mail : panngoen_goldnet@hotmail.com .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.panngoen.net/  [ 20 เม.ย. 55 ]

ภาคใต้
ช้าง    อบต.บางหิน จ.ระนอง .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.banghin.go.th  [ 17 มี.ค. 53 ]
ช้าง    องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.khaopu.go.th  [ 19 พ.ค. 53 ]
ช้าง    องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.sungaipadee.com  [ 17 มี.ค. 53 ]
ช้าง    องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู จังหวัดนรธิวาส  .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.parulu.org  [ 17 มี.ค. 53 ]
ช้าง    องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอเหนือ .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://kaluwonuea.go.th  [ 02 ก.ย. 53 ]
ช้าง    เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.borhintrg.com  [ 09 พ.ค. 53 ]
ช้าง    เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดตรัง .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.trangdin.ob.tc  [ 30 ส.ค. 53 ]
ช้าง    องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.bohin.go.th  [ 12 ก.พ. 54 ]
ช้าง    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนจังหวัดตรัง .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.wikrotrang.ob.tc  [ 12 ก.พ. 54 ]
ช้าง    องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.bohin.org  [ 23 ส.ค. 55 ]
ภาคตะวันออก
ช้าง    ประชาสัมพันธ์ข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดหรือติดต่อเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการที่ดี ชมสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนตำบลแหลมกลัด 087-7741299 .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.laemglad.go.th  [ 02 ก.พ. 54 ]
ช้าง    อบต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.samaesarn.net  [ 18 พ.ย. 53 ]
ช้าง    อบต.คลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.klomgnarai.go.th  [ 17 มี.ค. 53 ]
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ช้าง    อบต.นาเยีย ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลฯ  .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.nayia.net  [ 17 มี.ค. 53 ]
ช้าง    เว็ปไซด์ อบต.หนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  www.nonglao.go.th  [ 27 ส.ค. 53 ]
ช้าง    อบต.สว่างแดนดิน .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.sawangdeandin.org  [ 17 มิ.ย. 53 ]
ช้าง    ต้องขออภัยในความล่าช้าของการจัดส่งโปรแกรม เนื่องจากเดิมโปรแกรมได้เสร็จแล้วแต่เมื่อนำมาใช้งานปรากฏว่ายังไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ตอนนี้กำลังให้โปรแกรมเมอร์ นำไปแก้ไขให้อยู่ ผนวกกับผู้ประสานงานเองกำลังโอนย้ายที่ทำงานจึงไม่ค่อยว่างดำเนินการ ขอให้รอก่อนสำหรับผู้ที่ส่งเมลมาแล้วแต่ยังไม่ส่งเบอร์โทรศัพท์รบกวนส่งให้ด้วยนะค่ะทันทึที่โปรแกรมสมบูรณ์จะได้โทรประสานทันที ขอบคุณผู้ที่สนใจพัฒนาหน้าที่งานตนเองค่ะ .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  แจ้งความคืบหน้าผู้สนใจโปรแกรมการจัดเก็บหนังสือราชการ  [ 23 ธ.ค. 53 ]
ช้าง    องค์การบริหารส่วนตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ  .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.tambontoom.com  [ 17 มี.ค. 53 ]
ช้าง    อบต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.banbak.go.th  [ 08 เม.ย. 53 ]
ช้าง    อบต.หนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  www.nongtakai.org  [ 19 ม.ค. 54 ]
ช้าง    องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.tambonnapho.go.th  [ 02 ก.ย. 53 ]
ช้าง    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.huay-ang.go.th   [ 02 ก.ย. 53 ]
ช้าง    องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110  .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.muangtao.go.th   [ 02 ก.ย. 53 ]
ช้าง    องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง ตำบลวังแสง อำเภอกดำ จังหวัดมหาสารคาม  .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.wungsang.go.th   [ 03 ก.ย. 53 ]
ช้าง    องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน ตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140 .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.tambonkhuan.go.th   [ 03 ก.ย. 53 ]
ช้าง    ประชาสัมพันธ์เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210 .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.tumbonnontan.ob.tc/  [ 31 มี.ค. 53 ]
ช้าง    องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.tumbonnontan.ob.tc  [ 06 เม.ย. 53 ]
ช้าง    อบต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://nmwk.org  [ 18 มิ.ย. 53 ]
ช้าง    องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  www.donhun.go.th  [ 20 ม.ค. 54 ]
ช้าง    องค์การบริหารส่วนตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬิสนธุ์  .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.tumbonnako.go.th  [ 11 ส.ค. 55 ]


รวมเว็บที่น่าสนใจ hot
ช้าง    เทคโนโลยีเกาหลี ขอแนะนำเครื่องผลิตน้ำประปาแบบเคลื่อนที่ได้ เหมาะสำหรับ ชุมชน และ อบต ใช้ผลิตน้ำดิบเป็นน้ำประปา และในกรณีที่เกิดอุทกภัย สามารถนำไปผลิตน้ำให้กับประชาชนที่เดือดร้อนได้ สนใจติดต่อได้ ที่ rsvnathiwat@gmail.com, nirun_12@hotmail.com Tel: 084 6977558 หรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา บริษัทได้เข้าไปแนะนำให้กับ กปน และ กปภ แล้ว เห็นสมควรว่าเหมาะกับชุมชน ที่การประปาไม่สามารถเข้าไปให้บริการได้ทั่วถึง ไฟล์ประกอบตามลิ้งข้างล่างอาจจะไม่ชัดเพราะต้นฉบับไฟล์จะใหญ่มาก จึงต้องบีบไฟล์ให้เล็กและ โหลดไว้ที่ ยูธูป แต่ถ้าต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ครับ  .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.youtube.com/watch?v=r4-B3yK5cBo  [ 08 ก.พ. 54 ]
ช้าง    เวบบล๊อคส่วนตัวครับ .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://punpincenter.blogspot.com/  [ 31 ส.ค. 53 ]
ช้าง    เว็บไซต์สมาพันธ์ข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่น เพื่อชาวท้องถิ่นทั่วไทย ทุกประเภท .. เยี่ยมชมเว็บไซต์  :  http://www.get-u.org  [ 10 มี.ค. 53 ]ดูเว็บไซต์ย้อนหลัง

อยากจะเพิ่มข้อมูลเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์งานของ อบต. เทศบาล สมัครสมาชิกได้เลยครับ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand